Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Hjemmeplejen Nord

Hjemmeplejen Nord
Hjemmepleje Nord i Herlev Kommune søger snarest en engageret udviklingsorienteret terapeut 30-35 timer ugentligt. Du vil få stor indflydelse på, hvordan vi bedst kan tænke pleje, rehabilitering og arbejdsmiljø sammen i en integreret tværfaglig proces . Du vil have et tæt samarbejde med hjemmepleje syds fysioterapeut, idet de fælles kompetencer vil skulle bringes i spil på tværs af enhederne. Om hjemmeplejen i Herlev Kommune I Herlev har vi høje ambitioner for hjemmeplejen og hele ældreområdet. Vores ældre og sårbare borgere skal have gode hverdagsliv, føle tryghed og værdighed – og deres ønsker og selvbestemmelse skal være i fokus. Hjemmeplejen sikrer, at borgerne har indflydelse på hjælpen, og hjælpen tilrettelægges med udgangspunkt i borgers behov og en rehabiliterende tilgang, samtidig med at borgerne sikres professionel omsorg og hjælp. Hjemmeplejen er opdelt i Team Nord og Team Syd, og de har adresse på hvert sit plejecenter (Lille Birkholm Center eller Herlevgaard Center). I...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023