Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Den selvejende institution Enggården

Den selvejende institution Enggården
Vågen nattevagt til Bostedet Enggården. Vi søger en frisk kollega til dækning af nattevagter. Stillingen ønskes besat pr. 1/2 2023. Enggården er et privat botilbud for voksne i henhold til lov om Social Service § 107 og § 108. Rammerne er en firlænget gård med plads til 11 beboere, der er mellem 18-70 år, som er diagnosticeret sindslidende, ofte med dobbeltdiagnoser. Flere beboere har behandlingsdomme, og trusler samt udadreagerende adfærd forekommer. Enggårdens pædagogik er båret af en stram struktur og skemalagt aktiv hverdag, der indeholder ADL, beskæftigelse og fritidsaktiviteter. Den primære arbejdsmetode er en anderkenderne pædagogisk tilgang med individuelle krav til den enkelte beboer. Vi søger en medarbejder der: Trives med at arbejde om natten Gerne har en social- eller sundhedsfaglig uddannelse Har interesse i og/eller erfaring med social- eller sygehuspsykiatri Er fysisk/psykisk robust og kan tackle følelsesmæssige belastninger Er ansvarsbevidst og kan arbejde...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023