Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Hedebo Rehabiliteringscenter

Deltid
Hedebo Rehabiliteringscenter
Vi tilbyder en arbejdsplads med dygtige kollegaer, varierende kompleksitet i opgaveløsningen, et stort borgerflow og et godt kollegialt sammenhold på tværs af vagtlag. Stillingen er på vores skærmede afsnit, hvor vi har borgere med kognitive udfordringer samt palliative borgere. Da vores borgere kommer fra sygehuset eller fra en tilspidset situation i hjemmet, kræver det gode menneskelige og kommunikative egenskaber, da du hurtigt skal kunne skabe en relation til vores borgere og deres pårørende. Vi arbejder med personcentreret omsorg og hvis det er nyt for dig, vil der være oplæring. Det vigtigste er at du bisidder de personlige kompetencer som vi efterspørger. Du kan være med til at skabe din egen fremmødeplan. Stillingen er på 30 timer ugentlig med weekend vagt i lige uger. Om du vil arbejde 5-2 eller 2-3-2 finder vi ud af sammen. Mødetidspunktet er fra kl. 14.30-23. For at sikre kompetenceudvikling, har alle aftenvagter, 2 dagvagter i et 12 ugers rulleplan. Du har mulighed...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022