Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Region Syddanmark

Fuldtid
Region Syddanmark J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 60, 1. sal,5000Odense C,Danmark
Vil du være én af stjernerne? Afdeling for Intensiv behandling af for tidligt fødte og nyfødte, søger sygeplejersker. Neonatal intensiv afdeling H5 har fået en opnormering, og derfor har vi nu ledige stillinger. Vi søger gerne sygeplejersker med intensiv- eller børne/neonatal erfaring. Har du lyst og kompetencer til at arbejde med familiecentreret sygepleje? Og synes du samtidig, at det kunne være spændende at fordybe sig i det intensive speciale og lære neonatalogien at kende – Så kom og bliv en del af vores stjernehold. Vi har stillinger til besættelse fra den 1. februar 2023 eller efter aftale. Du vil blive ansat i en velfungerende afdeling med et spændende speciale, hvor der er et stort fagligt engagement hos alle medarbejdere for at gøre en forskel for de familier, der har behov for afdelingens ekspertise. Det er afgørende, at du er motiveret og har flair for at samarbejde omkring kritisk syge for tidligt fødte og nyfødte børn i et partnerskab med barnets forældre, og i tæt...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Fuldtid
Region Syddanmark J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 5, 1. sal,5000Odense C,Danmark
Klinisk Immunologisk Afdeling, OUH Odense søger 1 læge til introduktionsstilling fra den 1. marts 2023 eller efter aftale. Stillingen er 1-årig og klassificeret til introduktionsuddannelsen i specialet Klinisk Immunologi. Vi tilbyder Et varieret og spændende speciale med bred berøringsflade over for andre specialer En attraktiv arbejdsplads med mulighed for faglig og personlig udvikling Rige muligheder for faglig sparring Et højt fagligt niveau Rare kollegaer og et godt arbejdsmiljø Vi forventer at du Er formelt kvalificeret Er engageret og interesseret i det immunologiske fagområde Gode kommunikative evner mundtligt og skriftligt Har lyst til at indgå i et tværfagligt samarbejde med forskellige faggrupper Har lyst og evne til at indgå i et aktivt forskningsmiljø. Såfremt du tidligere har været involveret i forskning er dette et fortrin Er en god kollega Når du starter på KIA skal du gennemgå et introduktionsforløb af ca. 2 måneders varighed, bestående af: Introduktion til afsnit og...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Fuldtid
Region Syddanmark J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 60, 1. sal,5000Odense C,Danmark
HC Andersen Børne- og Ungehospital, OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus søger 5 ledende overlæger På HC Andersen Børne- og Ungehospital opslås der hermed 5 stillinger som ledende overlæge, som del af en ny organisationsmodel, og en følge af OK21. Stillingerne er ledige til besættelse fra 1. februar 2023 , eller efter aftale. Afdelingen har valgt at gennemføre en længere proces i forhold til at beskrive en ny organisationsmodel med kliniknær ledelse som udgangspunktet. Vi har lagt vægt på en grundig proces og derfor opslås alle stillingerne først nu. Både interne og eksterne kandidater opfordres til at søge stillingerne. Om HCABU Vi er en af 4 pædiatriske afdelinger i Region Syddanmark og dækker alle Region Syddanmarks højt specialiserede funktioner. Der er et tæt samarbejde på tværs af de mange specialer, og derudover dækker vi det pædiatriske speciale bredt, med i alt omkring 5000 indlæggelser årligt. Ambulatoriet er opdelt i 11 forskellige specialambulatorier og...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Fuldtid
Region Syddanmark 7100Esbjerg,Danmark
Sengeafsnit D3 – Hjertesygdomme søger flere sygeplejersker til faste stillinger hurtigst muligt/efter aftale. Vi søger: En – og gerne flere sygeplejersker, som brænder for det kardiologiske speciale, og som har kompetencer, motivation og lyst til at arbejde med hjertepatienten i centrum. Vi søger sygeplejersker, der kan indgå i tæt samarbejde med det øvrige plejepersonale, er struktureret, har en høj grad af ansvarsfølelse, og som har lyst til at udvikle sig inden for det kardiologiske speciale. Har du kardiologisk, akut eller anden medicinsk erfaring fra et sengeafsnit, vil der være rig mulighed for at bidrage til kompetenceudvikling og udvikling af specialet og kolleger i form af undervisning og sparring. Sengeafsnit D3 – Hjertesygdomme er pr 1. december 2022 nedjusteret til 18 sengepladser for en periode, da flere kolleger har søgt nye veje. Derudover er et ambulant daghospital under udvikling, som fysisk ligger på sengestuerne i forlængelse af sengeafsnit D3. Sengeafsnit D3 –...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Fuldtid
Region Syddanmark J.B.Winsløws Vej 4, Indgang 85, stuen,5000Odense C,Danmark
Ved Onkologisk Afdeling R bliver en stilling som introduktionslæge ledig per 1. marts 2023 eller snarest derefter. Stillingen er klassificeret til introduktionsuddannelse i klinisk onkologi. Klassifikationsnummer 4202.26.-22.i.07. Onkologisk Afdeling R varetager alle regionsfunktioner og de fleste højtspecialiserede funktioner indenfor såvel medicinsk kræftbehandling som strålebehandling. Afdelingen er delt i 6 teams efter sygdomsgrupper (hoved-halskræft, brystkræft, lungekræft, kræft i mave-tarmkanalen, gynækologisk kræft samt kræft i i urinveje og CNS). Der arbejdes såvel teamspecifikt som tværfagligt med gode muligheder for at erhverve både faglige og kommunikative kompetencer. Du vil primært arbejde i 2 af de 6 teams og fungere selvstændigt under supervision i ambulatoriet og på stuegang. Derudover vil der være 4 ugers introduktion til stråleterapi. Afdelingen prioriterer et godt uddannelsesmiljø og tilbyder såvel introduktionsprogram som kurser og supervision samt...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Fuldtid
Region Syddanmark J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 60, 1. sal,5000Odense C,Danmark
På HC Andersen Børne-og Ungehospital er en stilling som tværgående, ledende overlæge ledig til besættelse. Stillingen er kombineret med klinisk funktion inden for et af de pædiatriske fagområder, og indgår i en ny organisationsmodel som følge af OK21. Stillingen er ledig fra 1. februar 2023 , eller efter aftale. Afdelingen har valgt at gennemføre en længere proces i forhold til at beskrive en ny organisationsmodel med kliniknær ledelse som udgangspunktet. Vi har lagt vægt på en grundig proces og derfor opslås stillingen først nu. Både interne og eksterne kandidater opfordres til at søge stillingen. Om HCABU Vi er en af 4 pædiatriske afdelinger i Region Syddanmark og dækker alle Region Syddanmarks højt specialiserede funktioner. Der er et tæt samarbejde på tværs af de mange specialer, og derudover dækker vi det pædiatriske speciale bredt, med i alt omkring 5000 indlæggelser årligt. Ambulatoriet er opdelt i 11 forskellige specialambulatorier, og har godt 32.000 besøg årligt. Vi...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Fuldtid
Region Syddanmark J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 5, Penthouse 2. sal,5000Odense C,Danmark
Hvem er vi? Vi er 6 specialespecifikke anæstesiafsnit samlet i en stor klinisk anæstesiafdeling. Samlet bedøver vi på ca. 255 anæstesibetjente lejer om ugen. Klinisk anæstesi yder anæstesi og anæstesiydelser til samtlige kirurgiske specialer samt radiologiske og medicinske områder på hele hospitalet, og yder ca. 40.000 anæstesier årligt. OUH er i en konstant udvikling og således også i det anæstesiologiske speciale. Til stadighed ændres behovet for anæstesiologiske ydelser, og nye tiltag kommer ofte til, så vi har store muligheder for faglig udvikling samt at være med til at præge fremtiden. Om ca. 2 år flytter vi på det nye OUH, og således er der allerede nu mulighed for at være med til at præge din fremtidige arbejdsplads. På det Nye OUH bliver de 6 specialer samlet på 2 centrale operationsafsnit. Vi tilbyder: En spændende og varieret hverdag med fokus på patient og patientforløb. Fagligt fokus er vores særlige kendetegn. En målrettet og individuel introduktion til afdelingens...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Fuldtid
Region Syddanmark J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 60, 1. sal,5000Odense C,Danmark
På HC Andersen Børne- og Ungehospital er to stillinger som uddannelsesansvarlige ledende overlæger ledige til besættelse. Stillingerne er kombineret med klinisk funktion inden for et af de pædiatriske fagområder og indgår i en ny organisationsmodel som følge af OK21. Stillingerne er ledige til besættelse fra 1. februar 2023 , eller efter aftale. Afdelingen har valgt at gennemføre en længere proces i forhold til at beskrive en ny organisationsmodel med kliniknær ledelse som udgangspunktet. Vi har lagt vægt på en grundig proces, og derfor opslås stillingerne først nu. Både interne og eksterne kandidater opfordres til at søge stillingerne. Om HCABU Vi er en af 4 pædiatriske afdelinger i Region Syddanmark og dækker alle Region Syddanmarks højt specialiserede funktioner. Der er et tæt samarbejde på tværs af de mange specialer, og derudover dækker vi det pædiatriske speciale bredt, med i alt omkring 5000 indlæggelser årligt. Ambulatoriet er opdelt i 11 forskellige specialambulatorier, og...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Fuldtid
Region Syddanmark Beriderbakken 4,7100Kolding,Danmark
Er du en visionær og faglig velfunderet speciallæge i organkirurgi, og brænder du for at give patienterne og deres pårørende den bedste behandling, de bedste rammer og en høj patientsikkerhed? Vi søger en ambitiøs cheflæge, der i tæt samarbejde med chefsygeplejersken vil stå i spidsen for at lede en stor og faglig stærk afdeling med fokus på at løfte det fælles populationsansvar og sætte patienten først . Som cheflæge hos os er det vigtigt, at du evner og motiveres af at lykkes igennem andre. Afdelingen har en udbygget og konsolideret ledelsesstruktur, hvor de ledende overlæger efter ny overenskomst bliver en central del af dit ledelsesteam. De ledende overlæger har som teamledere et stort ledelsesansvar og fagligt råderum, der understøtter cheflægens og afdelingens strategiske målsætninger. Sammen med chefsygeplejersken skal du have det strategiske overblik og sætte tydelig retning for afdelingens samlede udvikling samtidig med, at du er optaget af at komme i mål med igangværende...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Fuldtid
Region Syddanmark Beriderbakken 4,7100Vejle,Danmark
2 introduktionsstillinger i urologi ved Sygehus Lillebælt, Vejle med stillingsnummer 6008-37-35-i-01 og stillingsnummer 6008-37-35-i-02 er ledige til besættelse per 1. marts 2023, eller snarligt derefter. Ansættelsesvarighed 12 måneder. Stillingerne er klassificerede som introduktionsstillinger i urologi. Målbeskrivelse ( urologi.dk ) og uddannelsesprogram ( videreuddannelsen-syd.dk ) foreligger. Vi elsker kolleger der: Har gåpåmod Der stiller spørgsmål, vi ikke kan svare på Som kan tage en beslutning Som er rummelig overfor livets særheder Er fagligt engagerede og har stor lyst til at lære Er samarbejdsvillig og vil bidrage til et godt arbejdsmiljø Er interesseret i både små hurtige kirurgiske indgreb og stor kompleks kirurgi, og kan se det sjove i endoskopi Som ønsker at foretage ultralydsundersøgelser og muligheden for at møde komplekse patienter med både kirurgiske og medicinske problemstillinger samt muligheden for at diagnosticere og løse patientens problem selv Vi kan...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Fuldtid
Region Syddanmark Fredehjemsvej 2,5591Gelsted,Danmark
Grundet udvidelse har vi 3 faste sygeplejestillinger til Pomonahuset. Hos os arbejdes der i skiftende vagter - dag og aften, samt weekend, men vi arbejder hele tiden på at optimere vores tjenesteplan. Mulighed for indflydelse igennem ”ønske plan”. Socialcenter Lillebælt, Pomonahuset er et § 66, 85 og 107 tilbud til unge fra 15 til 18 år og voksne fra 18 til 40 år. Det er mennesker med svære spiseforstyrrelser, der arbejder på at komme til at få et liv, uden de restriktioner som sygdommen giver. Pomonahuset arbejder ud fra en rehabiliterende tankegang, hvor de unge sidder for bordenden af deres egen behandling. Pomonahuset har 8 voksen pladser og 4 unge pladser fordelt på 2 huse. Pomonahuset er Region Syddanmarks eneste botilbud for unge mennesker der lider af spiserforstyrrelse og med den rehabiliterende indsats for øje. Derfor er Pomonahuset med i et tæt i samarbejde med OUH om, at lave det optimale tilbud for unge mennesker, der lider af en alvorlig spiseforstyrrelse (gruppe 3 til...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Fuldtid
Region Syddanmark Gl. Vardevej 101,6715Esbjerg N,Danmark
Vi efterlyser en  kollega til vores fantastiske team, og vi håber det måske kunne være dig? Psykiatrisk akutmodtagelse modtager borgere til akut psykiatrisk vurdering, har plads til 6 korttidsindlagte patienter, bemander akut udrykningstjeneste samt mobil skadestue. I aften- og nattetimer samt weekender modtager vi børn og unge med akutte psykiatriske problemstillinger. I Psykiatrisk akutmodtagelse har vi sammen udviklet et godt arbejdsmiljø præget af tryghed, kollegial støtte og sparring samt høj faglighed – og det er ikke bare noget vi siger. Vores MTU bakker dette op. En sygeplejerske ansat i afsnittet udtaler: ”Jeg er glad for at gå på arbejde og føler mig tryg sammen med mine kolleger. Vi er alle gode til at hjælpe hinanden og dele ud af den erfaring vi hver især har. Vi lytter til hinanden, vi støtter hinanden, vi bakker hinanden op, samtidig med at der er plads til at vi nogle gange kan være uenige. Herudover kan vi også grine og spise kage sammen.” Sidse, sygeplejerske og...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Fuldtid
Region Syddanmark J.B.Winsløws Vej 4, Indgang 85, stuen,5000Odense C,Danmark
Vi søger pr. 1. marts 2023 en afdelingslæge, der vægter faglighed inden for onkologisk behandling af kræftsygdomme højt og ønsker at være med til videreudvikling af forløb og behandling for patienter med kræft. Afdelingsbeskrivelse Afdeling R undersøger, diagnosticerer, behandler og plejer patienter inden for specialet klinisk onkologi. Det primære optageområde for de højt specialiserede funktioner er Region Syddanmark og i mindre omfang Region Sjælland. For enkelte højtspecialiserede funktioner er optageområdet hele Danmark. Afdelingen råder over: R-sengeafsnit med 31 stationære senge (26 7-døgnssenge og 5 5-døgnssenge). Til sengeafsnittet er knyttet 4 sammedagssenge. Specialstuer til PDR/behandling med radioaktivt iod Modtagelse af patienter med akutte onkologiske problemstillinger Anæstesistue Ambulatorium, der varetager ambulant behandling (”Kemodagafsnit”) samt information og opfølgning af patienter (”informations- og kontrolambulatoriet”). Strålebehandling/Radiofysisk...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Fuldtid
Region Syddanmark Kresten Philipsens Vej 15,6200Vejle,Danmark
To af vores erfarne sekretærer har søgt nye veje, så vi har to faste stillinger ledige i sekretariatet fra 1. marts 2023 eller evt. tidligere. Stillingerne er som udgangspunkt på fuld tid, men deltid kan komme på tale, hvis det er dit ønske. Åbningstiden i ambulatoriet er kl. 8 til kl. 16. Der er flexordning for lægesekretærer. Lægesekretærerne er tilknyttet et af ambulatoriets diagnoseopdelte teams med teamsekretærfunktion. Du vil primært få opgaver i neuroteamet samt diverse skiftende opgaver med receptionist/foyerfunktion, oprettelse af digitale møder og konsultationer, telefonpasning, notatskrivning m.m. Der er mulighed for monofaglig sparring med andre lægesekretærer, både i det daglige og på ugentlige tavlemøder. De fleste sekretærer har derudover specialopgaver på områder, som de brænder særligt for. Kom gerne med dit bud på, hvad du brænder for. Så prøver vi at få det til at passe i det samlede puslespil. Kvalifikationer i stillingen: Du er uddannet lægesekretær...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Fuldtid
Region Syddanmark J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 5, Penthouse 2. sal,5000Odense C,Danmark
Samarbejde og sparring på NIA NIA er et intensiv afsnit i Afdeling V med speciale i neurokirurgi. Du er sikret 10 ugers læringsforløb, hvor du er udenfor normering og hele tiden er sammen med to faste vejledere, der er erfarne sygeplejersker. Vejlederne vil være til rådighed og altid parate med hjælp og støtte. Efterfølgende vil du have 4 ugers mentorforløb, hvor dine faste vejledere følger og støtter dig i din videre læring. Derudover får du adskillige kurser i forbindelse med specialet, så du bliver klædt rigtig godt på til at passe patienter på NIA. At arbejde på NIA indebærer meget selvstændighed, men du bliver klædt godt på til opgaven, og du står ALDRIG alene med opgaverne. Alle dine kollegaer og andre faggrupper, vil altid være klar med hjælp og vidensdeling, selvfølgelig tilpasset dine erfaringer, behov og kompetencer. Dagen på NIA er af og til uforudsigelig. Der kan være rolige dage og travle dage, men på NIA står vi sammen. Du kommer til at indgå i et udviklende lærings-...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Fuldtid
Region Syddanmark J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 5, Penthouse 2. sal,5000Odense C,Danmark
Velkommen til ITA3, et af de 6 intensive afsnit på OUH. I ITA3 modtager vi kritisk syge medicinske og kirurgiske patienter, som har behov for avanceret og understøttende behandling. Det er et arbejde i et højteknologisk miljø, med samarbejde på tværs af fag, hvor patienten er i fokus, men hvor der samtidig altid er mulighed for hjælp og faglig sparring. Vi er en lille afdeling med 5 sengepladser, hvor én sygeplejerske plejer én patient, i tæt samarbejde med intensivlægen og andre tværfaglige samarbejdspartnere. Vi er en personalegruppe, der spænder vidt både i alder, såvel som erfaring, vi har god teoretisk og praktisk fundament idet ca. 2/3 af gruppen er specialuddannede intensivsygeplejersker. Vi har en engageret og positiv tilgang til vores fag, og vi kan altid sparre med hinanden for at sikre gode patientforløb. Vi søger dig der: Ønsker tid og fordybelse i den enkelte patient, samt skabe god kontakt med både patient og pårørende. Er interesseret i helhedsplejen, helt fra den...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Fuldtid
Region Syddanmark J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 5, Penthouse 2. sal,5000Odense C,Danmark
Motiveres du af faglig og personlig udvikling, vejledning, supervision, refleksion, undervisning og er du klar til at udvikle dine kompetencer indenfor den intensive sygepleje, så har du nu muligheden for at søge en uddannelsesstilling i NIA. Vi søger sygeplejersker, der kunne tænke sig at blive en del af et specialiseret intensiv afsnit med et dygtigt personale, og hvor patienter, faglighed og udvikling vægtes højt. NIA har 12 intensive behandlingspladser og modtager patienter fra Region Syddanmark med et neurokirurgisk og intensivt behov, opstået på baggrund af hovedtraumer eller spontane blødninger i hjernen. Patienternes forløb strækker sig fra det højintensive til det rehabiliterende forløb, samt opvågningsforløb efter elektiv kirurgi. Du vil arbejde både med den grundlæggende og højteknologiske sygepleje, hvor pleje og behandling foregår i et tæt tværprofessionelt samarbejde med bl.a. neurokirurger, anæstesiologer, ergo- og fysioterapeuter, neuropsykolog og pårørende. Vi er en...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Fuldtid
Region Syddanmark Sygehusvej 24,6000Kolding,Danmark
Kompetente operationssygeplejersker søger ny leder. Hvis du kan lede i øjenhøjde, brænder for at skabe gode forløb for operationspatienten, og har lyst til at arbejde tæt sammen med mange forskellige samarbejdspartnere om at sætte patienten først, og skabe retning for fremtidens operationsafsnit, så kunne det måske være dig. Stillingen som Oversygeplejerske er ledig fra 1. marts 2023 eller efter aftale. Som Oversygeplejerske på operationsafsnittet bliver du nærmeste leder for en personalegruppe på 27 sygeplejersker, med variation både i fagligheder, erfaringer og kompetencer. Vi har sygeplejersker der er relativ nye i afsnittet, og mange, der har stor erfaring med specialet, og har været ansat længe i afsnittet. Stillingen er ideel for dig, hvis du motiveres af at skabe resultater sammen med andre, og formår at bringe forskellige fagligheder og kompetencer i spil, i den fælles opgave omkring operationspatienten. Din opgave bliver at lede drift, udvikling og uddannelse i...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Deltid
Region Syddanmark J.B.Winsløws Vej 4, Indgang 85, stuen,5000Odense C,Danmark
Lymfødemambulatorierne på Odense Universitetshospital, Odense og Svendborg, søger kollega i Svendborg Har du mod på at vurdere, behandle og varetage opgaver omkring patienter med lymfødem, kronisk hævelse af primær eller sekundær ætiologi? Har du lyst til at indgå i et team med stor erfaring inden for specialet? Og kan du suge viden til dig? Så vil vi meget gerne høre fra dig! Stillingen er på 30-37 timer og er ledig til besættelse d. 1. marts 2023. Såfremt du ikke allerede har uddannelse eller erfaring indenfor lymfødemspecialet er der mulighed for Lymfødemuddannelsens modul 1 i april 2023 og modul 2 i maj/juni 2023. Der vil dermed være en gylden mulighed for at få oplæring sideløbende med uddannelsesforløbet. Dine arbejdsopgaver Du varetager forundersøgelser, behandling og kontrolforløb af patienter med lymfødem, hovedsagelig ambulant, men der kan også forekomme behandlingsforløb og tilsyn hos indlagte patienter. Du vil blive ansat i Onkologisk Afdeling i fysioterapeutgruppen, som...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023
Fuldtid
Region Syddanmark J.B. Winsløws Vej 4,5000Odense C,Danmark
Har du lyst til en afvekslende hverdag med mange fagligt spændende opgaver, som løses i fællesskab med engagerede og kompetente kolleger – så er det dig, vi søger! Ortopædkirurgisk sengeafsnit søger sygeplejerske 37 timer/uge pr. 1. marts 2023 (eller efter aftale). Aktuelt befinder vi os i en stor forandrings -og fusionsproces mellem vores sengeafsnit O2 og O3. Vi skal arbejde med at forme vores nye fælles organisation både på det kulturelle, faglige og fysiske plan. Målet er, at vi er fusioneret i teams med en fælles O-profil, som én enhed på tværs af 12. sal inden udflytning til vores nye rammer på Det Nye OUH. Du bliver en del af et stærkt og anerkendende arbejdsfællesskab med kolleger, der alder- og erfaringsmæssigt spænder bredt: ? Vi brænder for den ortopædkirurgiske patientgruppe med fokus på accelererede patientforløb for alle. ? Vi tilstræber sygepleje og behandling af høj faglig kvalitet med fokus på patienten først. ? Vi arbejder med tildelt patientpleje i vores...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023