Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Region Syddanmark

Fuldtid
Region Syddanmark
Vi venter på den rigtige kollega Er du vores nye kollega i M-teamet? Er du uddannet lægesekretær og trives med en varieret hverdag, så læs videre. M-teamet varetager udredning og behandling af patienter med kroniske myeloproliferative sygdomme, som dækker over flere sygdomme i knoglemarven, hvor der produceres for mange blodceller. Denne overproduktion i blodet kan føre til mange alvorlige helbredsproblemer, hvis de ikke behandles og kontrolleres. Til M-team søger vi en lægesekretær, som brænder for korrekt registrering, telefonpasning, indkaldelse af patienter samt alle de andre spændende sekretæropgaver, som hører til . Du er ambitiøs, god til at prioritere dine opgaver, besidder i stor grad selvbestemmelse, god til at samarbejde og har et godt humør. M-teamet består af tre lægesekretærer, hvoraf du er den ene, og som en del af M-teamet hjælper man med at indstille nogle patienter til allogene knoglemarvstransplantationer, hvor der overføres stamceller fra en søskende eller...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Region Syddanmark
Jordemødre til Danmarks (måske) mest udviklende fødeafsnit søges. Kan du se dig selv arbejde et sted med: Gode rammer for den jordemoderfaglige omsorg Stor tværfaglig forståelse for den normale fødsel Lav indgrebsfrekvens Høj patienttilfredshed De bedste og sjoveste kolleger med et fantastisk sammenhold Danmarks smukkeste natur overalt omkring dig Så er fødegangen i Aabenraa sikkert noget for dig! Grundet vores nye fødeplan og fødselspakkemidlerne opnormerer vi og søger derfor 6 ekstra jordemødre. Som udgangspunkt er stillingerne på fuld tid og med fastansættelse inkl. en mulighed for afspadsering af aften- og nattillæg, men vi er åbne for deltidsansættelse eller vikariat efter aftale. Der er ligeledes nu mulighed for fleksibel arbejdstid – en flyverfunktion. Hvem og hvordan er vi? På Fødegangen i Aabenraa er vi et mindre fødested med 1600-1700 fødsler. Det har den store fordel, at vi alle kender hinanden – også tværfagligt og vi har et fantastisk sammenhold med mange...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Region Syddanmark
Har du lyst til at være vicechefjordemoder på et skønt fødested - overskuelig af størrelse - hvor stillingerne er besat og hvor lærings- og arbejdsmiljø er helt i top? Hvis ja, så er det dig vi søger! ? I en tid med nye muligheder grundet fødselspakkemidler og en ny regional fødeplan, har vi valgt at styrke ledelseslaget og søger derfor endnu en vicechefjordemoder. Hvem er vi? Her hos os er vi godt 50 jordemødre og 8 social- og sundhedsassistenter, men grundet opnormeringer er vi snart endnu flere. Vi varetager 1600-1700 fødsler pr. år. Fødeafsnittet er placeret i Aabenraa i nye og moderne bygninger. Vi har derudover jordemoderkonsultationer på 6 forskellige matrikler. Vi er heldige at have en meget fasttømret medarbejdergruppe og styrken ved den er, at den har alsidig erfaring, er bredt aldersmæssigt sammensat og at vi alle kender hinanden. I arbejdet vægter vi tværfaglighed og mulighed for sparring, og vi værner om vores gode læringsmiljø. Det er en høj prioritet, at vi har...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Region Syddanmark
Børn- og ungepsykiatrisk dag- og døgnafsnit tilbyder en arbejdsplads hvor arbejdsmiljø, udvikling af faglighed, dialog og samarbejde, er i fokus. Vores vision er at have et trygt afsnit for patienter og personale, hvor patienten og faglighed er i fokus. Vores mission er at gøre det bedste vi kan for at give den enkelte patient og dennes pårørende et godt og meningsfyldt forløb i børn- og ungepsykiatrien. Jobbeskrivelse Som sygeplejerske på børne- og ungepsykiatriske dag- døgnsengeafsnit indgår du i et tværfagligt team, hvor fokus er på den helhedsorienteret sygepleje uagtet fagidentitet. De daglige opgaver kan variere fra håndtering af medicin, tvangsforebyggelse, sårpleje, pårørendeinddragelse og udarbejdelse af plejeplaner og kontakt til samarbejdspartner. Arbejdsmiljø Vi har oven på en turbulent tid, et kontinuerlig stort fokus på hvad der for den enkelte og for fællesskabet gør det gode arbejdsmiljø. Det gør vi bl.a. dagligt ved ”pitstop”, månedlig personalemøder og årlige...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Region Syddanmark
Er du frisk på at være leder for en stor gruppe fagligt stærke sekretærer, og trives du i en uforudsigelig hverdag med mange forskellige og spændende opgaver? Så har vi stillingen til dig. I Ortopædkirurgisk Afdeling O har vi to ledende lægesekretærer, og du vil derfor skulle indgå i et tæt samarbejde med afdelingens anden ledende sekretær. Tiltrædelse 01.11.22. Lidt om Ortopædkirurgisk Afdeling Ortopædkirurgisk Afdeling varetager diagnostik, behandling og efterkontrol af patienter med sygdomme, der kræver kirurgi på både højtspecialiseret, regions- og hovedfunktionsniveau. Afdelingen er delt op i otte subspecialer. Der udføres operationer på to matrikler: Svendborg og Odense. Der er sengeafsnit og ambulatorieaktivitet i både Odense og Svendborg. Vi er en stor dynamisk sekretærgruppe fordelt på begge matrikler. Samlet er der ansat 45 sekretærer, hvor de ni arbejder sammen i et team i Svendborg. Begge ledende sekretærer arbejder to dage om ugen på Svendborg Sygehus. Lidt om...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Region Syddanmark
Er du sygeplejerske, og har du lyst til at blive en del af vores velfungerende team i Øre-Næse og Halskirurgisk ambulatorie og operationsafsnit, så er det nu, du skal sende os din ansøgning. Da en kollega har valgt at søge nye udfordringer, søger vi en sygeplejerske til fast stilling i vores ambulatorie og operationsafsnit i Odense med tiltrædelse den 1. november 2022 eller efter aftale. Arbejdstiden er en blanding af dagvagter, senvagter til kl. 17 samt døgnvagter med rådighed fra hjemmet. Velkommen til F-ambulatorie og operationsafsnit Afsnittet har 35 sygeplejersker ansat, der har skiftende funktioner i ambulatorie og operationsafsnit. Vi diagnosticerer og behandler elektive og akutte patienter i alle aldre med kirurgiske og medicinske sygdomme i øre, næse eller hals, herunder kræftpakkeforløb for patienter med hoved-halskræft. Sygeplejen i ambulatoriet og operationsafsnittet er kompleks, afvekslende og med patienten i centrum. Vi har korte patientforløb og korte kontakter,...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Region Syddanmark
Hvis du drømmer om at blive en del af et yderst specialiseret team med et stort fokus på den sociale trivsel, så er P7 arbejdspladsen for dig. Her vil dine faglige kompetencer i høj grad komme i spil i din hverdag og du vil opleve, at ikke mange dage er ens. Der er tale om en fast stilling på fuld tid (færre timer kan aftales efter ønske) med tiltrædelse pr. 1. november 2022 eller efter aftale. Om P7 P7 er et veletableret retspsykiatrisk afsnit med primært lukket funktion samt akutmodtagelse. Patienterne har forskellige psykiatriske diagnoser som ofte er kombineret med misbrug, hvilket gør at patienternes situation ofte er meget kompleks. Grundlaget for patienters ophold på P7 kan være anbringelsesdom, behandlingsdom men også afsonere fra fængsler eller varetægtssurrogerede. Indlæggelsestiden for patienterne varierer fra få dage til flere år, hvilket gør, at vi både har et flow, men også har mulighed for at opbygge en god relation til vores patienter. Tilgangen til patienterne...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Region Syddanmark
Erfaren psykolog til Børne-og Ungdomspsykiatri Odense Er du psykolog med erfaring og har du lyst til at arbejde i Børne-og unge psykiatrien? Så har vi brug for din hjælp til udredning og behandling i henholdsvis vores neuroteam og vores dagafsnit. Børne-og ungdomspsykiatrien i Odense søger en psykolog til en opnormering fra d.1.11.22. Stillingen er på 37 timer om ugen og fordeler sig på 25 timer i neuroteamet og 12 timer i dagafsnittet. Neuroteamet I Neuroteamet skal du sammen med resten af vores tværfaglige team udrede og behandle børn og unge med ADHD, Autisme og andre neuropsykiatriske sygdomme i aldersgruppen 0-20 år. Dagafsnittet Dag- og Døgnafsnittet udreder og behandler børn og unge mellem 6-19 år inden for alle specialer. Vi har i døgnafsnittet 22 senge, hvoraf de 5 senge er i lukket afsnit. 4 senge er forbeholdt børn og det er her og i vores dagafsnit med 6 dagspladser til børn, at vi tilbyder en stilling. Ved ansøgningen vil der blive lagt vægt på at du Har...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Region Syddanmark
Ambulatoriesygeplejerske til Neuroteam i Børne-og Ungdomspsykiatri Odense Vi opnormerer og søger derfor en sygeplejerske til vores ambulante neuroteam. Vil du være en del af neuroteamet i Børne-og ungdomspsykiatrien, så søger vi en ambulant sygeplejerske til en fast stilling på 37 timer om ugen med opstart d. 1/11-22 Arbejdstiden er i dagtiden med weekend- og helligdagsfri. Neuroteamet er organisatorisk tilknyttet Børne-og ungdomspsykiatrien i Odense. Ambulantsygeplejersken vi søger, skal sammen med resten af vores tværfaglige team udrede og behandle børn og unge med ADHD, Autisme og andre neuropsykiatriske sygdomme i aldersgruppen 0-20 år. Vi har på neuro-området et klinisk forskningscenter (FOCUS) og rekrutterer patienter til en række forskningsprojekter. Vi tilbyder: Et spændende speciale med teamopbakning fra specialiserede kollegaer, så du altid kan finde faglig sparring og opbakning i dit arbejde med patienter, familier og samarbejdspartnere. Tværfagligt samarbejde...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Region Syddanmark
Har du lyst til at arbejde med den akutte sygepleje, så har vi et spændende job til dig, hvor du får et intensivt introduktionsforløb og mulighed for kompetenceudvikling Din hverdag: Du vil være en del af afdelingens 4 teams. Du har indflydelse på i hvilke teams du gerne vil arbejde i. I ét team modtager du alle visiterede patienter med skader. Her modtager du også akutte ortopædkirurgiske patienter, 112 patienter samt traumepatienter fra hele Sønderjylland efter ATLS-principper. I de øvrige teams modtager du alle visiterede patienter til indlæggelse i op til 48 timer inden for specialerne kardiologi,  neurologi, medicin, gynækologi, kirurgi og ortopædkirurgi. Du har altid mulighed for faglig sparring med kollegaer, da der altid er flere sygeplejersker i vagt og speciallægerne er tilgængelige døgnet rundt. Du deltager dagligt i ”15 faglige minutter” og tavlemøder, hvor der er fokus på faglige problemstillinger. Derudover kan du deltage i undervisning, etisk refleksion og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Region Syddanmark
Kunne du tænke dig at være vores nye kollega  fra den 1. november ( eller efter nærmere aftale) 2022 ? En fast stilling på 37 timer ……. (hvis du efter endt oplæring gerne vil på deltid, er der også mulighed for det) Ved du en masse om organ- mamma- og plastikkirurgi ?  - eller kunne du tænke dig at lære det ? -     så skynd dig at læse videre………det er lige dig, vi har brug for! Har du erfaring fra en operationsgang ?? – eller kunne du tænke dig at lære det ? Vi vil rigtig gerne have, at du har min. 2 års erfaring som sygeplejerske. Vi vil rigtig gerne have en ny kollega, der arbejder på/ har arbejdet på en operationsafdeling. Er du frisk på en travl hverdag, hvor vi vægter ord som: excellent sygepleje, kvalitet, patientsikkerhed, patienttilfredshed, service, fleksibilitet og effektivitet meget højt ? VIGTIGT: Bor du i en afstand fra Vejle sygehus, hvor det tager dig max. 30 minutter at komme frem ( da vi har rådighedsvagter fra hjemmet )? Kan du arbejde selvstændigt...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Region Syddanmark
Vi søger to reservelæger til introduktionsstilling i intern medicin: kardiologi pr. 01.02.2023 og 01.03.2023 eller efter aftale, ved Afdeling for Hjertesygdomme, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland. Vi tilbyder solid kardiologisk uddannelse, inkl. oplæring i ekkokardiografi i en velfungerende afdeling hvor uddannelse, faglighed samt godt arbejdsmiljø vægtes højt, og hvor yngre lægers evalueringer ligger i top. I ansættelsen opnås også kompetencer i de øvrige intern medicinske grenspecialer, gennem vagtfællesskab med medicinsk afdeling om natten, samt stuegang på blandede intern medicinske patienter. Du vil i en introduktionsstilling i intern medicin: kardiologi hos os, få mulighed for: Øvelse i tolkning af EKG’er en masse! Herunder visitation af tele-EKG Modtagelse af akutte hjertemedicinske patienter Stuegang på kardiologisk afdeling Oplæring i ekkokardiografi med 2 ugers fokuseret oplæring i løbet af de første 3-4 måneder, herefter mulighed for eget superviseret...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Region Syddanmark
Brænder du for tværfaglig forankrede behandlingsforløb, så er stillingen her måske noget for dig. Lokalpsykiatri Brørup søger en sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent til en 37 timers stilling pr. 1. november 2022 eller snarest derefter. Lokalpsykiatri Brørup omfatter et optageområde på ca. 43.000 indbyggere. Vi er 30 medarbejdere, tværfagligt sammensat og fordelt i to almene teams, et opsøgende psykoseteam samt et team for oligofrenipsykiatri. Medarbejderstaben udgøres af: læger, ambulantsygeplejersker, socialrådgivere, ergoterapeut, psykologer, m.fl. som alle vægter og arbejder monofaglig som tværfagligt. Du vil som ny medarbejder blive tilknyttet ca. 35 patienter i Lokalpsykiatri Brørups almenteam, og du vil skulle tilbyde både hjemmebesøg samt behandling i lokalpsykiatrien, dog langt primært vil behandlingen pågå i lokalpsykiatrien. I Lokalpsykiatri Brørup bestræber vi os på, at en stor del af behandlingen gives inden for veldefinerede patient-/pakkeforløb. Der...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Region Syddanmark
Er du social- og sundhedsassistent med lyst til at arbejde på en fødegang? Vi opnormerer grundet fødepakken og søger i den forbindelse en social- og sundhedsassistent mere til vores team. På fødegangen er vi en del af store følelsesmæssige øjeblikke i vores patienters liv, vi har stor variation i vores arbejdsopgaver, skiftende vagter og et rigtig godt teamsamarbejde. Kan du se dig selv i alt dette, så er fødegangen måske noget for dig. Hvem er vi? På Fødegangen i Aabenraa er vi et mindre fødested med 1600-1700 fødsler. Det har den store fordel, at vi alle kender hinanden – også tværfagligt, og vi har et fantastisk sammenhold med mange erfarne kolleger. På vores arbejdsplads har vi fokus på at alle trives, at der er plads og rum til læring, og at vi har en god omgangstone. Vi tilbyder kollegial coaching i teams sammen med jordemødrene. Vi er stolte af vores høje faglige standard, som har givet os en lav indgrebsfrekvens og en høj patienttilfredshed. Vi arbejder tværfagligt i...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Region Syddanmark
En stilling som behandlende socialrådgiver ønskes besat 1. november 2022 eller snarest derefter. Stillingen er på 30 timer/uge. Smertecenter Middelfart er behandlingssted for patienter med kroniske non-maligne smerter og teamet i vores smertecenter består af højt engagerede læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, psykologer, socialrådgiver og sekretærer, som sammen udgør kernen i patienternes forløb i Smertecenter Middelfart. Vores udgangspunkt er, at patienten er ekspert i sit eget liv, og vi møder alle vores patienter med en åben og anerkendende tilgang – og giver dem et struktureret, tværfagligt forløb med forskellige tilbud, som passer til deres individuelle problemstillinger. Om stillingen: Socialrådgiveren skal indgå i det tværfaglige behandlingsteam med særligt ansvar inden for det socialpsykologiske område. Arbejdsopgaverne består primært af: Socialpsykologiske behandlingsopgaver Kortlægning af sociale problemstillinger, ressourcer og behov hos patienterne gennem...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Region Syddanmark
Kræft Ambulatoriet har et ledig barselsvikariat Har du lyst til at afprøve kræft specialet og medicinsk behandling til kræft patienter? Har du lyst til en afvekslende hverdag med faglige udfordringer, selvstændige opgaver og engagerede kollegaer? Så har du muligheden for at blive en del af teamet i Kræft Ambulatoriet. Vi søger en sygeplejerske til et barselsvikariat med virkning fra d. 1-11 gerne før eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer pr. uge, færre timeantal kan også aftales. Ambulatoriet har åbent alle hverdage fra kl. 8-16. Vi holder lukket i weekender og helligdage. Hvem er vi? Kræft ambulatoriet består af 12 sygeplejersker, heraf en specialeansvarlig sygeplejerske, 1 projektsygeplejerske, 2 sekretærer, 1 psykolog og læger. Vi modtager ambulante patienter til medicinsk behandling for brystkræft og enkelte patienter med tarmkræft. Vores patienter og deres pårørende er en blandet gruppe af patienter i behandlingsforløb, patienter i kontrol forløb og patienter der...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Region Syddanmark
Lægesekretærgruppen i Fælles Akutmodtagelse FAM, Svendborg Sygehus søger forstærkning. En af vore kolleger går på efterløn, og vi søger en lægesekretær i FAM. Arbejdet i FAM er spændende og alsidigt, og vi kan love, at ingen dage er ens. Dette er blot en af grundene til, at arbejdet som sekretær i FAM er noget helt særligt. I FAM ser du patienterne fra første færd, når de træder ind i huset i vores akutfunktion. Uanset hvad patienten fejler, håndterer vi den akutte fase og behandler patienterne, enten så de kan komme hjem igen, eller komme sikkert og hurtigt videre i patientforløbet. Denne unikke mulighed for at få viden og erfaring i arbejdet med talrige specialer giver stor alsidighed i jobbet og udvider dine kompetencer – såvel fagligt som personligt. Tværfagligheden er i fokus, og vi er alle afhængige af hinanden for at få hverdagen til at fungere bedst muligt. Medicinsk Afdeling M og Fælles Akutmodtagelse FAM er én afdeling. Vi er OUH Svendborgs største afdeling, og vi...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Region Syddanmark
Genopslag Er du Lægesekretær, faglig dygtig, en god kollega og klar til nye udfordringer, så er det lige dig, vi gerne vil have med på vores hold. Vi er et velfungerende sekretariat på 5 sekretærer, der mangler en ny kollega. Der er tale om en fast stilling på 32-37 timer fra 1. oktober 2022 eller efter aftale. Afdelingen Hjertesygdomme er en stor dynamisk enhed på Sygehus Lillebælt og er fysisk fordelt på to matrikler, Vejle og Kolding sygehus. Afdelingsledelsen går på tværs af begge matrikler. På begge sygehuse er der et ambulatorium og en sengeafdeling. Hjertesygdomme Ambulatorium Vejle, er et aktivt og udviklingsorienteret ambulatorium, hvor vi har høj faglighed hos de forskellige faggrupper, og hvor det tværfaglige samarbejde er rigtig stærkt. I sekretariatet arbejder vi i teams, der er sammensat ud fra den enkeltes interesseområde. Stillingens indhold Opgaverne består i håndtering af epikriser, henvisninger, booking, registrering af ydelser, skrivning af alle former for...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Region Syddanmark
Ambitiøs og energisk klinisk sygeplejespecialist til hæmatologisk ambulatorium Hæmatologisk Afdeling X søger nu en engageret klinisk sygeplejespecialist til vores ambulatorium. Vi søger dig, der vil gerne være en del af en afdeling, der vokser markant på både det kliniske og det forskningsmæssige område, og som ønsker at være med til at videreføre udviklingen i tæt samarbejde med dine kolleger, patienter og pårørende. Stillingen er på fuld tid og ledig til besættelse 1. november 2022 eller snarest muligt efter aftale. Du er god til at samarbejde på tværs Dine gode samarbejdsevner er alfa og omega i din nye stilling hos os. Du bliver en del af et team på i alt seks forskellige kliniske specialister fordelt på afdelingens tre afsnit. Derudover får du et tæt samarbejde med afdelingens ledergruppe, driftsledelserne, forskningsleder, afdelingens centrale nøglepersoner samt forsknings- og udviklingssygeplejerske. ? Du går forrest med nye tiltag Du er synlig i afdelingen, og du...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Region Syddanmark
Har du lyst til at gøre en forskel for den ældre medicinske patient? Så er det DIG vi søger! Vi søger en social- og sundhedsassistent til 1 års vikariat på 37 timer pr. uge. Afsnit for Ældresygdomme har speciale i pleje og behandling af ældre patienter med flere medicinske sygdomme og dertil funktionstab.  Det gør specialet komplekst og opgaverne meget varierede med forløb af både kronisk og akut karakter. Det betyder også, at to dage sjældent er ens. Alt i alt er geriatri et meget bredt medicinsk speciale med stor mulighed for udvikling af både faglighed, færdigheder og kompetencer. Dine kommende kollegaer står klar til at introducere dig til vores spændende speciale og vise dig vores dagligdag. Vi arbejder meget tæt sammen i plejegruppen, og vi har hver dag tværfaglig konference med vores tætteste samarbejdspartnere. I afsnittet er der ud over social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og læger også fast tilknyttet diætist, farmakonomer, fysio- og ergoterapeuter. Vores...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022