Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Hvidovre Kommune Hjemmeplejen og Sygeplejen

Hvidovre Kommune Hjemmeplejen og Sygeplejen
Hvidovre Kommune søger en sygeplejerske i fast dagvagt 35-37 timer om ugen, med weekendvagt hver 4. weekend. Vi er 28 sygeplejersker fordelt på dag, aften og nat. Vores kerneopgave er at yde sygepleje, og vi arbejder alle tæt sammen om at skabe den bedste mulige kvalitet af sygepleje. Vi har høj faglighed, er nysgerrige og lyttende til vores borgere. Hos os tænker vi kreativt og bruger vores daglige sparringsmøder til at sikre fælles viden og den rette sygepleje til borgerne. I hverdagen ser vi muligheder frem for begrænsninger. Vi samarbejder om borgeren på tværs af kommunen, og har i sygeplejen mange samarbejdspartnere, der inddrages efter behov. Sygeplejen har et særligt tæt samarbejde med hjemmeplejen, der også varetager sygeplejeydelser. Hos os skal du trives med at arbejde med komplekse opgaver og have lyst til at udvikle din sygeplejefaglige kunnen. Vi har brug for dig der er lyttende, opsøgende og bidrager med det du kan. Du og dine kollegaer støtter hinanden i hverdagen,...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Hvidovre Kommune Hjemmeplejen og Sygeplejen
Kordinerende Sygeplejerske til et vikariat  i sygeplejevisitationen i Hvidovre Kommune gerne fra 01-11-22 til 01-04-2024 Stillingen er på 37 timer og vagtfri. I sygeplejevisitationen sidder vi 4 sygeplejersker og mangler en  kollega – måske er det dig? Som koordinerende sygeplejerske skal du være klar på tasterne, da vores arbejdsopgaver er meget vidtspændende. Du vil være medansvarlig for at koordinere og planlægge hverdagen for dine udekørende kollegaer. I sygeplejevisitationen modtager vi blandt andet kommunikation fra hospitaler, privat praktiserende læger, borgere samt pårørende og mange andre. Vi visiterer ydelser jævnfør sundhedslovens §138 til både sygeplejen og hjemmeplejen. Vi arbejder målrettet med den faglige kvalitet i sygeplejeydelserne, og med kontinuitet i sygeplejen. En af dine mange opgaver vil være at lave sygeplejefaglige udredninger, vurdere om borgeren skal ses i vores sygeplejeklinik, overdrages til hjemmeplejen, eller skal forblive i sygeplejen....
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Hvidovre Kommune Hjemmeplejen og Sygeplejen
Har du en særlig interesse for sårpleje, er du måske min nye kollega. Hvidovre Kommune søger en faglig dygtig sårsygeplejerske, gerne med nogle års erfaring, til en stilling på 35 -37 timer om ugen og med weekend og helligdags fri. Jeg ønsker En kollega som er uddannet sårsygeplejerske med høj faglighed. Du har en diplomuddannelse i sår og har kendskab til arbejdet med telesår. Du skal have lyst og evner til at arbejde sammen med resten af sygeplejegruppen, som løser komplekse sårudfordringer i  hjemmet. Yderligere skal du  være min sparringspartner og kollega i en af vores klinikker. Vi forventer, at du er medansvarlig for at igangsætte og implementere nye sårbehandlingstiltag ved komplicerede sår i samarbejde med borger, kontaktperson, sygeplejerske og hospitaler. Herunder vurdering af, om telemedicinsk sårbehandling kan være relevant. er medansvarlig for vejledning, supervision og rådgivning af personalet i sårbehandlinger. har lyst til at arbejde tværfagligt med...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Hvidovre Kommune Hjemmeplejen og Sygeplejen
Vi OPNORMERER i nattevagten både i lige og ulige uge. Er du uddannet Social og Sundhedsassistent, eller Social  og Sundhedshjælper så er det lige dig der kan være med til at udvikle nattevagten. Du møder fra kl. 23,00 til 7,00 Hvem er vi? Nattevagten arbejder tæt sammen med natsygeplejersken, som er ansvarshavende for hele kommunen. Du skal sammen med dit nathold være en del af at arbejde efter de værdier som vi har i Hvidovre Kommune – Dialog, åbenhed og engagement Vi har alle gode sociale kompetencer og er alle meget hjælpsomme, så du vil blive mødt med et smil i en travl nat. Vores kerneopgave er at hjælpe de borgere der er visiteret natpleje efter Serviceloven §83. Være nysgerrig, og lyttende til hvad borgerne fortæller så vi kan yde en god hjælp. Nogle gange skal vi kunne tænke kreativt, da der kan være særlige udfordringer i nat timerne. Når du søger denne stilling, vil du blive en del af et nathold som gerne vil yde noget ekstra, og du har lyst til at arbejde med mange...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022