Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Region Midtjylland Sønderparken Team 2-4

Region Midtjylland Sønderparken Team 2-4
Kan du lide at arbejde med mennesker? Ønsker du at støtte mennesker med psykiske og somatiske udfordringer og gøre en forskel i deres hverdag? Så søger ét af vore velfungerende bostøtteteams nye kolleger. Tiltrædelse: Snarest eller 1. november 2022. Arbejdstid: Du kommer til at arbejde i blandede vagter dag/aften og hver 3. weekend. Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende autorisation Om os Team 4, som aktuelt søger nye kolleger, arbejder med mennesker med svær psykisk sygdom kombineret med somatisk problemstillinger. Vores beboergruppe er på nuværende tidspunkt sammensat af ældre og yngre beboere. Vores kerneopgave handle om borgeren. Vi løser den i samarbejde med borgeren, hvor vi fokuserer på at styrke dennes oplevelse af livskvalitet, mestring af selvbestemmelse og mulighed for selvhjulpenhed. Samarbejdet foregår altid ud fra en oprigtig interesse for den enkelte borgers håb og drømme og med afsæt i det enkelte menneske som unikt. Vi har neuro affektiv...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Region Midtjylland Sønderparken Team 2-4
Kan du lide at arbejde med mennesker? Ønsker du at støtte mennesker med psykiske og somatiske udfordringer og gøre en forskel i deres hverdag? Så søger ét af vore velfungerende bostøtteteams nye kolleger. Tiltrædelse: Snarest eller 1. november 2022. Arbejdstid: Du kommer til at arbejde i blandede vagter dag/aften og hver 3. weekend. Om os Team 4, som aktuelt søger nye kolleger, arbejder med mennesker med svær psykisk sygdom kombineret med somatisk problemstillinger. Vores beboergruppe er på nuværende tidspunkt sammensat af ældre og yngre beboere. Vores kerneopgave handle om borgeren. Vi løser den i samarbejde med borgeren, hvor vi fokuserer på at styrke dennes oplevelse af livskvalitet, mestring af selvbestemmelse og mulighed for selvhjulpenhed. Samarbejdet foregår altid ud fra en oprigtig interesse for den enkelte borgers håb og drømme og med afsæt i det enkelte menneske som unikt. Vi har neuro affektiv udviklingspsykologi som teoretisk forståelsesramme. Team 4 er et team...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Region Midtjylland Sønderparken Team 2-4
Kan du lide at arbejde med mennesker? Ønsker du at støtte mennesker med psykiske og somatiske udfordringer og gøre en forskel i deres hverdag? Så søger ét af vore velfungerende bostøtteteams nye kolleger. Tiltrædelse: Snarest eller 1. november 2022. Arbejdstid: Du kommer til at arbejde i blandede vagter dag/aften og hver 3. weekend. Om os Team 4, som aktuelt søger nye kolleger, arbejder med mennesker med svær psykisk sygdom kombineret med somatisk problemstillinger. Vores beboergruppe er på nuværende tidspunkt sammensat af ældre og yngre beboere. Vores kerneopgave handle om borgeren. Vi løser den i samarbejde med borgeren, hvor vi fokuserer på at styrke dennes oplevelse af livskvalitet, mestring af selvbestemmelse og mulighed for selvhjulpenhed. Samarbejdet foregår altid ud fra en oprigtig interesse for den enkelte borgers håb og drømme og med afsæt i det enkelte menneske som unikt. Vi har neuro affektiv udviklingspsykologi som teoretisk forståelsesramme. Team 4 er et team...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022