Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Region Midtjylland Regionspsykiatrien Gødstrup

Region Midtjylland Regionspsykiatrien Gødstrup
Vil du arbejde som peer, og har du taget - eller har planer om at tage peer uddannelsen? Så er du lige den, som vi mangler. Vi søger en peer medarbejder med tiltrædelse den 1. november 2022 eller efter aftale til vores psykiatriske akutmodtagelse. Stillingen vil være på minimum 12 timer om ugen eller efter nærmere aftale. Stillingen er tidsbegrænset af et års varighed. Hvorfor har vi brug for netop dig: Alle, der har gennemlevet psykiske vanskeligheder, og som har fået det bedre, har potentialet til at støtte andre i deres recovery-proces. Ofte kræver det dog en vis afstand til ens egne udfordringer, før man er i stand til at sætte sine egne erfaringer i spil til gavn for andre. Vi har brug for en person, som tidligere har været tilknyttet psykiatrien, og som er kommet så langt i sin egen recovery-proces, at han/hun vil være i stand til at bidrage til og skabe håb for vores patienter og dermed være en del af deres recovery-proces. Opgaverne for dig som peer kunne fx være: -...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Region Midtjylland Regionspsykiatrien Gødstrup
Vil du være én af de vigtige brikker i vores tværfaglige team - Psykiatrisk Forebyggelsesteam - som er målrettet de sværest syge borgere med flere genindlæggelser, muligt selvskadende og personlighedsforstyrrede. Her er en unik mulighed for at kombinere terapi og udredning med sparring og supervision. Vi søger en specialpsykolog med tiltrædelse pr. 1. december 2022 eller snarest derefter . Stillingen er en fast stilling og som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Arbejdssted vil være Gødstrup. Forebyggelsesteamet er organisatorisk tilknyttet den psykiatriske akut-enhed, der i forvejen har udekørende øvrige teams og et godt samarbejde med bosteder og den øvrige somatik. Tværfaglighed er i højsædet, og teamet har opgaver, som dækker forebyggende indsatser, akutte og opfølgende opgaver i psykiatrien, akutte og opfølgende opgaver i somatikken samt forebyggende og undervisende opgaver i nærmiljø på bosteder. Optagekommuner er Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Herning, Struer, Lemvig og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Region Midtjylland Regionspsykiatrien Gødstrup
Har du lyst til et udfordrende job på en attraktiv arbejdsplads, hvor du har stor mulighed for at præge kulturen og de gode samarbejdsrelationer, og vil du være en vigtig brik i et tværfagligt team - så er det måske DIG, vi søger ved Regionspsykiatrien Gødstrup. Vi søger dygtige og udviklingsorienterede sygeplejersker med tiltrædelse den 1. december 2022 eller hurtigst muligt til vores psykiatriske akutmodtagelse S5. Stillingerne er faste stillinger og som udgangspunkt på 37 timer med blandede vagter og arbejde hver 3. weekend. Arbejdssted er i Gødstrup. Psykiatrisk akutmodtagelse S5 har modtagerfunktionen for akutte indlæggelser. Der arbejdes tværfagligt på et højt fagligt niveau, hvor patienterne modtages, vurderes, behandles, udskrives eller videresendes til de øvrige sengeafsnit. Vi arbejder ud fra psykodynamiske og miljøterapeutiske principper i et tværfagligt samarbejde, og afdelingen har fokus på relationsbehandling, mestringsstrategier og konflikthåndtering. Ligeledes...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Region Midtjylland Regionspsykiatrien Gødstrup
Er du læge med udenlandsk uddannelse, og har du modtaget "Tillykke-brev" fra Styrelsen for Patientsikkerhed, så er du måske vores kommende evalueringslæge. Regionspsykiatrien Gødstrup udbyder to evalueringsansættelser i 1. eller 2. delforløb pr. 1. november 2022 og 6 måneder frem. Om stillingen Stillingerne er uddannelsesstillinger på KBU-niveau til dig som har gennemført eller er i gang med dit 1. delforløb på en somatisk afdeling, eller til dig som har interesse for at starte 1. delforløb i psykiatrien. Efter tilfredsstillende gennemførelse og godkendelse af begge delansættelser vil du opnå dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke som læge, og du kan derefter søge videre i en introduktionsstilling. Hvem er vi: Regionspsykiatrien Gødstrup varetager den almenpsykiatriske funktion i den vestlige del af Region Midtjylland. Vi arbejder ud fra visionen: ”Bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom”, hvorfor vi i højere grad vil inddrage borgere og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Region Midtjylland Regionspsykiatrien Gødstrup
Er du kompetent og velfunderet inden for klinisk psykologi og psykiatri, og kan du indgå i et stærkt tværfagligt team og arbejde med komplekse psykolog- og psykiatrifaglige opgaver? Vi søger en dygtig specialpsykolog med tiltrædelse den 1. december 2022 eller efter aftale. Stillingen er en fast stilling og er som udgangspunktet på 37 timer med arbejdssted i Gødstrup. Regionspsykiatrien Gødstrup varetager den almenpsykiatriske funktion i den vestlige del af Region Midtjylland. Vi arbejder ud fra visionen: ”Bedre behandling og længere liv til flere med psykisk sygdom," og at vi arbejder på patientens præmisser, hvorfor vi i højere grad vil inddrage borgere og pårørende i vores arbejde. Team for Psykiatrisk Udredning er en af otte teams på voksenområdet i Regionspsykiatrien Gødstrups ambulante enhed. I klinikken har vi et fagligt stærkt team, hvor vi hele tiden dygtiggør os. Du vil indgå i et specialiseret tværfagligt team med specialpsykolog, speciallæge, psykologer,...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Region Midtjylland Regionspsykiatrien Gødstrup
Vi søger en faglig dygtig og udviklingsorienteret sygeplejerske eller psykolog til en ledig teamkoordinatorstilling til vores ambulatorium med tiltrædelse den 1. december 2022 eller efter aftale . Stillingen er et barselsvikariat fra den 1. december 2022 til den 31. november 2023. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling, hvoraf de 20 timer er som teamkoordinator og de resterende timer er som behandler i et af vores 8 specialiserede teams. Vi tilbyder: - Spændende arbejdsopgaver på en arbejdsplads med højt til loftet, humor og fokus på trivsel - En arbejdsplads hvor tværfaglighed og kompetenceudvikling vægtes højt - Introduktionsprogram og mentor ordning, herunder introduktion til de enkelte teams - Mono- og tværfaglig supervision - Mulighed for tilrettelæggelse af egen arbejdstid med planlagte hjemmearbejdsdage - Fokus på faglig kvalitet og kompetenceudvikling med årlige temadage, supervision og mulighed for kurser og på sigt efteruddannelse Som teamkoordinator...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Region Midtjylland Regionspsykiatrien Gødstrup
Har du lyst til et udfordrende job på en attraktiv arbejdsplads, hvor du har stor mulighed for at præge kulturen og de gode samarbejdsrelationer, og vil du være en vigtig brik i et tværfagligt team - så er det måske DIG, vi søger ved Regionspsykiatrien Gødstrup. Vi søger en sygeplejerske til at indgå i vores faste ECT behandlerteam med tiltrædelse den 1. december 2022 eller hurtigst muligt derefter . Stillingen er en fast stilling og som udgangspunkt en fuldtidsstilling.  Du vil primært indgå i dagvagt på hverdage og weekendarbejde hver 3. weekend. De dage der ikke er ECT behandlinger, indgår du i den daglige pleje af indlagte patienter på afdelingen. S3 er et specialiseret døgnafsnit, som varetager udredning og behandling af affektive lidelser og personlighedsforstyrrelser. Vi varetager behandling med ECT og TMS. Desuden har vi 2 specialiserede pladser til behandling af spiseforstyrrelser. Afsnittet har 28 senge. I ECT teamet behandler vi både indlagte og ambulante patienter...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Region Midtjylland Regionspsykiatrien Gødstrup
Har du lyst til et udfordrende job på en attraktiv arbejdsplads i vores nye rammer i Gødstrup, hvor du har mulighed være med til at præge vores nye kultur. Vi søger en dedikeret social- og sundhedsassistent med tiltrædelse den 1. december 2022 eller hurtigst muligt derefter . Stillingen er en fast stilling og som udgangspunkt en fuldtidsstilling med blandede vagter og arbejde hver 3. weekend. Psykiatrisk akutmodtagelse S5 har modtagerfunktionen for akutte indlæggelser. Der arbejdes tværfagligt på et højt fagligt niveau, hvor patienterne modtages, vurderes, behandles, udskrives eller videresendes til de øvrige sengeafsnit. Vi arbejder ud fra psykodynamiske og miljøterapeutiske principper i et tværfagligt samarbejde, og afdelingen har fokus på relationsbehandling, mestringsstrategier og konflikthåndtering. Ligeledes vægtes et godt arbejdsmiljø med en anerkendende tilgang til patienter, pårørende og kollegaer. Vi har en uformel omgangstone, hvor alle faggrupper respekteres og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022