Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Københavns Kommune BOF - Kuben

Fuldtid
Københavns Kommune BOF - Kuben
Kuben er en del af Bofællesskaberne i Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse (CSBB), som hører ind under Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Bostedet er et opgangsfællesskab bestående af 27 boliger med §105 lejemål og dertil §85-støtte, dvs. støtte/hjemmevejledning i egen bolig. Vores team er normeret til syv medarbejdere, men da en kollega går på barsel fra december, søger vi en barselsvikar. Lidt om Kuben For mange af vores borgere er Kuben et midlertidigt botilbud, hvor den professionelle opgave består i at få borgeren klædt på til en tilværelse i en selvstændig bolig udenfor et botilbud. For andre er Kuben et sted, hvor borgeren er velplaceret, og hvor udvikling mod mere selvstændig boform er urealistisk. Dette spænd i borgergruppen gør, at vores opgaver i relation til den enkelte er enormt individuelle. Overordnet støttes borgeren i at leve et så selvstændigt og godt liv som muligt; med beskæftigelse, netværk, aktiviteter og andet indhold, der for den enkelte...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022