Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Hvidovre Kommune Svendebjerghave

Hvidovre Kommune Svendebjerghave
Nu har du muligheden for at komme med på et stærkt hold af social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, aktivitetsmedarbejdere, ernæringsassistenter, udviklingsmedarbejdere og ledere på Hvidovre Kommunes Midlertidige Døgnrehabilitering - Svendebjerghave. Hvordan arbejder vi med vores borgere og med hinanden? Vores borgere kommer til rehabiliteringen med mangeartede sygeplejefaglige problemstillinger, forskellige livshistorier og individuelle behov. Det kalder på faglighed og tværfagligt samarbejde – og det er vi gode til. Borgerne kommer primært fra hospitalet efter en kortere eller længere indlæggelse med ortopædkirurgiske, medicinske, onkologiske eller geriatriske problemstillinger. Andre borgere kommer hjemmefra til vurderingsophold eller aflastning og nogle borgere kommer på palliativt ophold. Vi har mangeartede og komplekse sygeplejefaglige opgaver og arbejder systematisk med de 12 sygeplejefaglige indsatser. Vores forløb er bygget op...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022