Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Region Midtjylland AFP Sengeafsnit 8

Region Midtjylland AFP Sengeafsnit 8
Ansættelse den 1. november 2022 - eventuelt tidligere Fastansættelse på 37 timer En af Psykiatrisk Sengeafsnit 8 eksisterende ambitioner er at leve op til de fem målsætninger, der er beskrevet og anbefalet af Psykiatriens Patient - og Pårørendepanel : 1. Mød mig i øjenhøjde 2. Skræddersy behandlingen til mig 3. Skab en relation til mig 4. Giv mig ejerskab over mit liv 5. Giv mig håb Vi kan tilbyde en arbejdsplads med; - En intern mentorordning, hvorved vi vælger at prioritere og synliggøre erfaringsudvekslingen, så mangfoldigheden af indfaldsvinkler og perspektiveringer kvalificeres. - Velkvalificerede og engagerede kollegaer, hvor du vil referere til sengeafsnittets ledelse, der består af en overlæge og to oversygeplejersker - Fokus på tværfagligt samarbejde og optimerede patientforløb, hvor der fokuseres på overgangene i behandlingsforløbene - Kontinuerlig udvikling af den akutte psykiatriske sygepleje, hvor inddragelse af patienter og pårørende er...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Region Midtjylland AFP Sengeafsnit 8
Vi søger ledende overlæge i Afdelingen for Psykoser, AUH Psykiatrien og vi har store visioner og faglige ambitioner i vores afdeling. Du skal derfor have lyst og interesse for at være med til at lede et engageret og fagligt ambitiøst hold af medarbejdere, læger, psykologer og specialpsykologer med fokus på forskning, evidensbaseret behandling, patientinddragelse og tværfaglighed. Du bliver en del af funktionsledelsesteamet i Afdeling for Psykoser. Som ledende overlæge vil du sammen med to oversygeplejersker varetage funktionsledelsen i Sengeafsnit 8, hvor I sammen skal bidrage med synlig og tydelig ledelse for at skabe den høje faglighed, udvikling og kvalitet i vores patientforløb. Du skal være med til at skabe gode samarbejdsrelationer på tværs af afdelingen og øvrige samarbejdspartnere internt som eksternt. Der kan i stillingen være mulighed for flere funktionssteder. Om du går med ønsker om at videreuddanne dig inden for neuropsykiatri, psykoterapi, retspsykiatri, ledelse,...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Region Midtjylland AFP Sengeafsnit 8
37 timers ansættelse Fastansættelse den 1. november 2022- eventuel tidligere. En af Psykiatrisk Sengeafsnit 8 eksisterende ambitioner er, at leve op til de fem målsætninger, der er beskrevet og anbefalet af Psykiatriens Patient - og Pårørendepanel : 1. Mød mig i øjenhøjde 2. Skræddersy behandlingen til mig 3. Skab en relation til mig 4. Giv mig ejerskab over mit liv 5. Giv mig håb Psykiatrisk Sengeafsnit 8 har vi en del erfarne medarbejdere, der bliver suppleret af nyuddannede sygeplejersker. Dette gør, at vi er i stand til supplere hinanden med mange facetter af den psykiatrisk sygepleje, hvorved at vi optimere indsatsen omkring de fem målsætninger. Vi er: Psykiatrisk Sengeafsnit 8, der er normeret til 24 sengepladser, varetager primært behandling af patienter med psykoselidelser, hvor en af vores primære samarbejdspartnere er Retspsykiatrisk Ambulatorium. Vi er omkring 50 fastansatte, der er sammensat af forskellige fagligheder – læger, sygeplejersker, plejere,...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Region Midtjylland AFP Sengeafsnit 8
37 timers fastansættelse - men der vil også være mulighed for vikariater Ansættelse den 1. november 2022 - eventuelt tidligere. En af Psykiatrisk Sengeafsnit 8 eksisterende ambitioner er, at leve op til de fem målsætninger, der er beskrevet og anbefalet af Psykiatriens Patient - og Pårørendepanel : 1. Mød mig i øjenhøjde 2. Skræddersy behandlingen til mig 3. Skab en relation til mig 4. Giv mig ejerskab over mit liv 5. Giv mig håb Psykiatrisk Sengeafsnit 8 har mange erfarne medarbejdere og søger derfor også nyuddannede sygeplejerske, der kan supplere de mange facetter af den psykiatrisk sygepleje vores erfarne personale byder ind med i vores hverdag. Ansættelse den 1. november, evt. tidligere, hvor du vil blive en del af vores optimeret introduktionsforløb i vores sengeafsnit. Vi er: Psykiatrisk Sengeafsnit 8, der er normeret til 24 sengepladser, varetager primært behandling af patienter med psykoselidelser. Vi er omkring 50 fastansatte, der er sammensat af forskellige...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Region Midtjylland AFP Sengeafsnit 8
Fastansættelse på 37 timer Start den 1. november eller tidligere. En af Psykiatrisk Sengeafsnit 8 eksisterende ambitioner er at leve op til de fem målsætninger, der er beskrevet og anbefalet af Psykiatriens Patient - og Pårørendepanel : Mød mig i øjenhøjde Skræddersy behandlingen til mig Skab en relation til mig Giv mig ejerskab over mit liv Giv mig håb Vi kan tilbyde en arbejdsplads med; - God introduktion til afsnittets arbejde og kultur, hvor monofaglig mentorordning udgør en vigtig del, men hvor den tværfaglige indsats i psykiatrien også er en betydelig del af introduktionen - Velkvalificerede og engagerede kollegaer, hvor du vil referere til sengeafsnittets ledelse, der består af en overlæge og to oversygeplejersker - Fokus på tværfagligt samarbejde og optimerede patientforløb, hvor der fokuseres på overgangene i behandlingsforløbene - Kontinuerlig udvikling af  plejen, hvor inddragelse af patienter og pårørende er vores omdrejningspunkt - Fokusering på...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022