Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Region Hovedstaden Klinisk Kvalitet og Patientforløb

Fuldtid
Region Hovedstaden Klinisk Kvalitet og Patientforløb
Digital understøttelse af sammenhængende, patientfokuserede og sikre patientforløb er nøglebegreber for vores nye enhedschef. Vi har blikket rettet mod behovet for effektiv implementering og brug af Sundhedsplatformen og den digitale understøttelse af arbejdsgange som midler til at styrke patientinvolvering og nærhed i behandlingen, den faglige kvalitet i patientforløbene, gode overgange og effektiv ressourceudnyttelse. Dine opgaver Som leder af Enhed for Sundhedsplatformen og Digitalisering får du et vigtigt ansvar i realiseringen af hospitalets målsætninger for digitaliseringen. Som enhedschef skal du blandt andet: varetage planlægning, koordinering og prioritering af enhedens opgaver med afsæt i hospitalets overordnede mål varetage ledelsen af medarbejderne i enheden fungere som sparringspartner for direktionen og samarbejde omkring mål og ambitioner inden for digitaliseringsområdet samarbejde og sparre med de kliniske ledelser omkring udviklingsprojekter og opbygning af...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022