Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Region Midtjylland Fysiologisk Klinik

Region Midtjylland Fysiologisk Klinik
En fuldtidsstilling og et barselvikariat på 1 år, som Bioanalytiker ved Hospitalsenhed Midt, Fysiologisk Klinik, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse fra den 1. december 2022 eller snarest herefter. Stillingen er vagtfri. Om afdelingen Fysiologisk Klinik varetager et bredt udsnit af undersøgelsestyper inden for specialet, såvel inden for den klassiske fysiologi som inden for nuklearmedicin herunder PET. Således varetager afdelingen ultralydsundersøgelser af kar, lever- og nyrevene kateterisationer, diverse lungefunktionsundersøgelser, måling af blodtryk i fødder og hænder, døgnblodtryksmåling etc. Assistance ved organkateterisationer udføres af sygeplejersker, mens ultralydsundersøgelserne af kar primært varetages af bioanalytikere efter længerevarende oplæring. Øvrige undersøgelser foretages ligeværdigt af bioanalytikere og sygeplejersker. Foruden de klinisk fysiologiske undersøgelser foretages stort set samtlige nuklearmedicinske herunder diverse SPECT/CT og PET/CT...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022