Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Region Hovedstaden Administration

Fuldtid
Region Hovedstaden Administration
Du har nu muligheden for at være med helt fra start... På Psykiatrisk Center Glostrup er vi i gang med at etablere et nyt regionsdækkende specialiseret åbent døgnafsnit med tilhørende ambulant forløb for patienter med borderline personlighedsforstyrrelse og selvskadende adfærd. Synes du, at det lyder spændende? Så læs videre. 4 hurtige facts om vores kommende afsnit Afsnittet skal have plads til 12 indlagte patienter og vi stiler mod at modtage de første patienter i starten af 2023. Patienterne er visiteret til afsnittet, og de skal være motiveret for et forløb hos os. Det er en patientgruppe der kan vække stærke følelser i os der er tæt på, så det er vigtigt at du er afklaret med egne grænser. Afsnittet baseres på en anerkendt og evidensbaseret model fra Tyskland, med udgangspunkt i dialektisk adfærdsterapi (DAT). Målet er, at patienter og pårørende oplever en forbedret behandling, og at den selvskadende adfærd reduceres eller helt ophører. Afsnittet ledes af...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022