Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ballerup Kommune Center for Børne- og Ungerådgivning

Ballerup Kommune Center for Børne- og Ungerådgivning
Er du god til at skabe tillidsfulde relationer til udsatte børn, unge og uroskabende grupperinger, og brænder du for at forebygge mistrivsel og kriminalitet og bryde børns og unges risikoadfærd? Og er du samtidig god til at koordinere og sætte projekter i gang? bygge bro til SSP, til klubber og fritidstilbud og lave arbejdsplaner? Så er du lige den gadeplansmedarbejder med koordinatorfunktion vi har brug for. Stillingen er på 32 (mulighed for 37) timer om ugen. Du skal være halv koordinator og halv gadeplansmedarbejder. Det betyder, at du skal have ca. 2 vagter på gaden om eftermiddagen/aftenen og de resterende timer skal du bruge på at koordinere gadeplansindsatsen sammen med teamlederen, de andre medarbejdere i gadeteamet og SSP teamet. Vi er i gang med at sætte et nyt, bredt sammensat hold, der skal styrke det opsøgende gadeplansarbejde og brobygge til almenområdet, så udsatte børn og unge fastholdes i folkeskole, ungdomsuddannelse, fritidsjob eller job samt deltager i...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022