Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Furesø Kommune Lillevang Pleje

Furesø Kommune Lillevang Pleje
Har du lyst at være den, der går foran som rollemodel, samtidig med at du sammen med vores aftenteam skaber trivsel og glæde til gavn for vores beboere og teamet. Ønsker du kvalitet i alle opgaver, så send din ansøgning til os. På Lillevang plejehjem er vi opdelt i 4 adskilte huse, hvor du tilknyttes et af husene. Du får en bred opgavevaretagelse, da du forventes at varetage de sygeplejefaglige opgaver, der skal løses i det hus, du er tilknyttet. Du får løbende kompetenceudvikling, og der er en aftensygeplejerske, der hjælper til med faglig sparring i alle huse. Lidt om os Vi er 3 faste medarbejdere, som venter på at byde lige netop dig velkommen i vores aftengruppe. I hvert hus er vi ca. 25 faste medarbejdere, og vi er uddannelsessted for elever og studerende. Vi er ved at starte faste møder hvor sygeplejerske og social- og sundhedsassistenter for dag og aften mødes til faglige drøftelser og sparring. Vores kerneopgaver er: at understøtte borgernes muligheder for at leve et...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022