Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Region Midtjylland Blodbank og Immunologi

Region Midtjylland Blodbank og Immunologi
Vi søger en dynamisk og initiativrig overbioanalytiker med tiltrædelse 1. november 2022 eller snarest herefter. Den primære opgave er ledelse af Hiv-Hepatitis og NAT laboratoriet. Hiv-Hepatitis og NAT laboratoriet Hovedopgaverne i dette afsnit er obligatoriske undersøgelser af bloddonorer i Region Midtjylland samt donorer iht. Vævsloven. Derudover udføres serologisk hiv og hepatitis analyser på patienter i Region Midtjylland samt supplerende test som konfirmatorisk immunblot og hepatitis markører. Hiv-Hepatitislaboratoriet er akkrediteret af den danske akkrediteringsfond (DANAK). Blodbank og Immunologi ved Aarhus Universitetshospital er Region Midtjyllands specialafdeling i Klinisk Immunologi. Afdelingen har ca. 210 ansatte og varetager produktion af blodkomponenter, transfusionsmedicinske analyser og rådgivning, transplantationsimmunologiske analyser, udredning og rådgivning, testning for hiv og hepatitis, autoimmundiagnostik og udredning af immundefekter. Læs mere om...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Region Midtjylland Blodbank og Immunologi
Vi søger en reservelæge med gode faglige kvalifikationer og samarbejdsevner med tiltrædelse d. 1. December.2022 eller snarest herefter i introduktionsstilling (6620-08-62-i-02). Stillingen er på 37 timer. Kan du spejle dig i værdier som tværfaglighed, udvikling, gensidig respekt og et højt fagligt niveau, vil vi gerne se en ansøgning fra dig. Blodbank og Immunologi ved Aarhus Universitetshospital er Region Midtjyllands specialafdeling i Klinisk Immunologi. Afdelingen har ca. 175 ansatte og varetager produktion af blodkomponenter, transfusionsmedicinske analyser og klinisk rådgivning, transplantations-immunologiske analyser og udredning med den tilhørende rådgivning, testning for hiv og hepatitis, autoimmundiagnostik og udredning af immundefekter. Læs mere om afdelingen her . Opgaverne omfatter transfusionsmedicin diagnostisk immunologi transplantationsimmunologi celle/vævsområdet. Transfusionsmedicin omfatter bl.a. rådgivning omkring valg af blodkomponenter, udredning af...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022