Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Københavns Kommune Fællesfaglig Stab

Fuldtid
Københavns Kommune Fællesfaglig Stab
Nu har du chancen for at blive en del af den nyetablerede Rehabiliteringsenhed i Center for Hjemme- og Sygepleje i Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Vi søger en rehabiliteringsterapeut til vores nye enhed. Enheden er en del af Hjemmeplejevisitationen. Som rehabiliteringsterapeut i Center for Hjemme- og Sygepleje får du til opgave at støtte borgerne i deres vej mod et mere selvstændigt liv gennem varetagelse af rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83a i tæt samarbejde med myndighed. Målgruppen for indsatsen af borgere under 65 år med forskellige problematikker, eksempelvis yngre med hjerneskade, psykiske problemstillinger efter misbrugsproblematik, hvor man vurderer, at de med et korterevarende rehabiliteringsforløb kan blive helt eller delvist selvhjulpne og derved opnå et mindre behov for hjælp fra hjemmeplejen. Du bliver forløbsansvarlig for egne borgere, og gennem ADL-vurdering skal du sammen med borgeren sætte mål for forløbet. Forløbene vil primært foregå i...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022