Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Region Midtjylland Medicinsk Afdeling, læger

Region Midtjylland Medicinsk Afdeling, læger
Bliv en del af vores geriatriske lægegruppe på Regionshospitalet Horsens. Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens søger 1 speciallæge i intern medicin; geriatri pr. 1. februar 2023 eller efter aftale. Geriatri er en stor og velfungerende del af Medicinsk Afdeling. Vi har et velfungerende sengeafsnit til geriatriske patienter hvor tværfaglighed er i fokus for at sikre gode patientforløb.Klinik for Ældresygdomme tilbyder tværfaglig geriatrisk udredning med mulighed for udkørende funktion. På hverdage er der geriatrisk tilsynsfunktion på Ortopædkirurgisk Sengeafsnit og i Akutafdelingen, samt efter behov på øvrige afdelinger. Geriatriske speciallæger deltager i stuegang på Hjertemedicinsk Sengeafsnit. Der er telefonisk rådgivningsfunktion for praktiserende læger og andre specialer. Vi oplever stor efterspørgsel på geriatriske kompetencer og ser frem til at byde en ny kollega velkommen i vores team. Vi tilbyder en stilling i en spændende, kompleks og dynamisk afdeling, hvor:...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022