Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Region Midtjylland ADA Klinik for personlighedsforstyrrelser og selvmordsforebyggelse

Region Midtjylland ADA Klinik for personlighedsforstyrrelser og selvmordsforebyggelse
Ved Enhed for Personlighedsforstyrrelser er 1 fuldtidsstilling som klinisk psykolog, specialpsykolog eller specialist i psykopatologi ledig til besættelse pr. 01.01.2023. Enhed for Personlighedsforstyrrelser tilbyder specialiseret ambulant behandling til patienter med personlighedsforstyrrelser. Enhed for Personlighedsforstyrrelser har ca. 30 medarbejdere med en tværfaglig sammensætning, der arbejder som et team. Behandlingen består af psykoterapi, primært i gruppe, men også individuelt samt psykoedukation og medikamentel monitorering. Der arbejdes ud fra en psykoanalytisk orienteret referenceramme. Herudover varetager enheden flere undervisnings- og supervisionsopgaver, ligesom der i samarbejde med Aarhus Universitet løbende etableres forskningsprojekter vedrørende forståelse og behandling af personlighedsforstyrrelser. Enhed for Personlighedsforstyrrelser er organisatorisk en del af Klinik for Personlighedsforstyrrelser og Selvmordsforebyggelse, der består af 3 specialiserede...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022