Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Alternativet Knivholtvej

Alternativet Knivholtvej
Drømmer du om en stilling der kræver en høj faglighed samtidigt med, at du får lov at drage omsorg for nogle af samfundets mest udsatte borgere? Så er Altiden Ekko måske din nye arbejdsplads … Knivholtvej danner ramme om 11 særligt tilrettelagte botilbud med individuelle pædagogiske indsatsforløb efter servicelovens § 107 og § 108 . Målgruppen omfatter borgere med kognitive funktionsnedsættelser, psykisk sårbarhed, udviklingsforstyrrelser, personlighedsforstyrrelse og/eller følelsesmæssige forstyrrelser samt borgere med misbrug, behandlingsdomme eller foranstaltningsdomme. Se vores botilbud Knivholtvej via dette link https://bit.ly/3C6V300. Opgaverne du skal løse, omfatter bl.a.: Arbejde med borgerens individuelle indsatsmål/delmål og strategier. Deltage i borgernes daglige aktiviteter, som tur ud af huset. Arbejde med at fastholde en daglig struktur for borgeren. Deltage i praktiske opgaver i huset både på egen hånd og sammen med borgerne, som rengøring, madlavning...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022