Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Region Midtjylland Regionspsykiatrien Horsens, O2

Region Midtjylland Regionspsykiatrien Horsens, O2
Regionspsykiatrien Horsens søger en overlæge til en fuldtidsstilling til besættelse 1. jan. 2023. Stillingen er på vores lukkede sengeafsnit O2, som har 16 pladser. Du vil referere til cheflægen samt oversygeplejersken på sengeafsnittet. O2 arbejder i front med udredning og behandling af patienter med akutte og komplekse psykiatriske lidelser, der har brug for de lukkede rammer i Regionspsykiatrien Horsens. O2 har tilknyttet Team for selvskade, som arbejder med de mest komplekse selvskade patienter. Herudover råder O2 over to intensive senge målrettet alvorligt syge patienter med komplicerede problemstillinger. Afsnittet arbejder efter tanken om "bælte–fri afdeling", og det er lykkedes at nedbringe brugen af tvang understøttet af den neuroaffektive udviklingspsykologiske tilgang. Sengeafsnit O2 er kendetegnet ved et engageret, udviklende og inspirerende miljø med fokus på den gode patientbehandling. Der er et meget tæt samarbejde i hele personalegruppen bestående af læger,...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022