Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Nyborg Kommune Elever og uddannelse

Nyborg Kommune Elever og uddannelse
Nyborg Kommune søger social- og sundhedshjælperelever med opstart januar 2023. I Nyborg Kommune har vi fokus på at skabe gode rammer for din uddannelse. Som elev bliver du en del af et stærkt arbejdsfællesskab og et inspirerende læringsmiljø, hvor din udvikling er i fokus, og hvor du hver dag er med til at gøre en forskel, sammen med borgerne. Vi inviterer dig indenfor i de daglige refleksioner og faglige drøftelser, hvor du kan sætte din uddannelse og faglighed i spil med plads til nysgerrighed og undren med afsæt i vores fælles kerneopgave: ”SAMMEN med borgeren skaber vi mulighed for et sundt, aktivt og værdigt liv” . Som elev i Nyborg Kommune oplever du et tæt samarbejde med praktikvejleder, uddannelseskoordinator, daglig leder og kollegaer, som alle tager aktiv del i din uddannelse, sammen med dig. Social- og sundhedshjælper-uddannelsen er en erhvervsuddannelse, som derfor veksler mellem skoleperioder og praktik. Vores forventninger til dig er, at du: er uddannelsesparat...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Nyborg Kommune Elever og uddannelse
Nyborg Kommune søger social- og sundhedsassistentelever fra januar 2023. I Nyborg Kommune har vi fokus på at skabe gode rammer for din uddannelse. Som elev bliver du en del af et stærkt arbejdsfællesskab og et inspirerende læringsmiljø, hvor din udvikling er i fokus, og hvor du hver dag er med til at gøre en forskel, sammen med borgerne. Vi inviterer dig indenfor i de daglige refleksioner og faglige drøftelser, hvor du kan sætte din uddannelse og faglighed i spil med plads til nysgerrighed og undren med afsæt i vores fælles kerneopgave: ”SAMMEN med borgeren skaber vi mulighed for et sundt, aktivt og værdigt liv” . Som elev i Nyborg Kommune oplever du et tæt samarbejde med praktikvejleder, uddannelseskoordinator, daglig leder og kollegaer, som alle tager aktiv del i din uddannelse, sammen med dig. Social- og sundhedsassistentuddannelsen er en erhvervsuddannelse, som derfor veksler mellem skoleperioder og praktik. Vores forventninger til dig er, at du: Er uddannelsesparat og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022