Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Vejen Kommune Socialpædagogisk Center

Vejen Kommune Socialpædagogisk Center
- en del af Socialpædagogisk Center - Hvad er Værkstedet Elmegade Værkstedet Elmegade er et beskyttet beskæftigelsestilbud efter Servicelovens § 103 under beskæftigelsen i Vejen kommune. Værkstedet Elmegade beskæftiger ca. 30 borgere, kvinder og mænd i alderen 20 - 70 år. Værkstedet Elmegade er til borgere, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer, ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på det ordinære arbejdsmarked. Værkstedets mål er, at styrke den enkelte borgers arbejdsidentitet, medindflydelse, livskvalitet og hjælpe dem at skabe sociale relationer, og derved styrke følelse af selvværd gennem medindflydelse og sociale relationer. På Værkstedet Elmegade bestræber vi os på at tilbyde et udviklende og inspirerende arbejdsmiljø med mange forskellige arbejdsopgaver, her kan montagearbejde fremhæves som en stor del af arbejdsopgaven på Elmegade. Det er et vigtigt led i vores målsætning, at arbejdet...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Vejen Kommune Socialpædagogisk Center
-  Afklaring & Støtte en del af Socialpædagogisk Center - Hvad er Afklaring & Støtte Støtte teamet arbejder primært indenfor Servicelovens §85, og er den udførende og handlende del af de kvalitetsstandarder der er fastsat af Byrådet. Afklarings teamet operere primært indenfor Servicelovens §82 og arbejder med korte tidsbegrænset indsatser. Samt afklaring af støttebehov for nye borgere i tæt samarbejde med Myndighed og eksterne samarbejdspartnere som f.eks. lokalpsykiatrien og jobcenteret. Du kan læse mere om SPC på vores hjemmeside: https://handicapogpsykiatri.inst.vejen.dk/socialpaedagogisk-center/ Din uddannelse er enten social- eller sundhedsfaglig medarbejder, og vi ser gerne at du har erfaring i arbejdet med bostøtte, myndighedsarbejde eller sundhedsfagligt arbejde indenfor socialpsykiatri og/eller voksenhandicap. Du skal kunne indgå i et tæt og nærværende samarbejde med alle dine kollegaer i Afklaring & Støtte, samt koordinere med andre fagområder i og udenfor kommunen....
Ansøgningsfrist:
31/10/2022