Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Skolen Sputnik

Skolen Sputnik
Sputniks boligområde søger en socialrådgiver på deltid. Kom og bliv en del af et fantastisk teamfællesskab med en stærk specialpædagogisk tilgang og ambitioner for de unges udvikling! Om Sputniks boligområde I Sputnik har vi 3 botilbud (Sputnikkollegiet og Sputnikhyblerne) med adresse i Virum, på Frederiksberg og Østerbro i København. Vores botilbud er midlertidige botilbud (§107) for unge voksne fra 18-30 år med autisme og psykisk sårbarhed, der har brug for særlig støtte og afklaring i en periode af deres ungdomsliv, før de kan klare sig i egen bolig/anden boform. Se mere om dagligdagen på www.sputnikkollegiet.dk . Vi søger en socialrådgiver, der kan være en del af hverdagen på de enkelte tilbud og samtidig løse opgaver, der går på tværs af dem. Der vil både være opgaver med direkte kontakt med/til beboere, og andre hvor det handler om at understøtte det pædagogiske personale og ledelsen. Eksempler på opgaver kan være egenbetaling, ansøgning om enkeltydelser, vejledning og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022