Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Fonden for Midtfyns Kollegier og Botilbud

Fonden for Midtfyns Kollegier og Botilbud
Vil du være en del af et botilbud, hvor vi med stærke fællesskaber, god trivsel og høj faglighed støtter unge med diagnoser inden for autismespektret? Så er du måske vores nye kollega i en 37 timers fast stilling. Om os: Kollegiet Vestergade er et botilbud med plads til 30 unge med en diagnose inden for autismespektret, hvoraf mange går på Midtfyns Gymnasiums autismelinje. Herudover yder vi §85-støtte til unge uden for kollegiet. Kollegiet Vestergades kompetencecenter varetager opgaver som netværksklub, selvforståelseskurser, undervisning og supervision. Personalet på Kollegiet Vestergade består af 13 pædagoger, en pædagogstuderende, en socialrådgiver, en souschef og en leder. De unge vil typisk have brug for støtte til at strukturere tiden, planlægge og udføre praktiske opgaver og indgå i sociale relationer. Det er vigtigt, at de unges behov og muligheder tilgodeses, og en stor del af arbejdsopgaverne vil derfor tage udgangspunkt i individuelt tilrettelagte forløb. Afsættet for...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022