Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Samala Care ApS

Samala Care ApS
Målgruppen i kollegiet er børn og unge fra 16-25 år, alle med udfordringer, bl.a. indenfor autismeområdet, psykiatriske forstyrrelser, og eller unge hvis opvækst har været præget af omsorgssvigt. Som nattevagt i den opslåede stilling, vil du skulle drage omsorg for unge, i alderen 16-25 år. Arbejdstiden er placeret således, at du arbejder 7 dage, for herefter at holde fri i 7 døgn. Du bliver en del af et team, hvor I sammen skal danne en rød tråd imellem det daglige pædagogiske arbejde og natten. Der vil dagligt være et overlap med den/ de kollegaer fra kollegiets fagteam (korps af støttepersoner), som på dagen har haft kontakttid med de unge. Mødetid Mandag til søndag, kl. 21.00-08.30. Arbejdsopgaver Et overordnet "check in" hos de unge, som du er tilknyttet, herunder en snak med de unge om dagen der er gået og generel trivsel. Herefter går du runder i ejendommen på aftalte tidspunkter, og lytter ved dørene. Opgaver er herefter lettere rengøring/ samt bage boller og klargøre...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022