Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Københavns Kommune Neurorehabilitering - Kbh

Fuldtid
Københavns Kommune Neurorehabilitering - Kbh
Brænder du for at arbejde med borgere med erhvervet hjerneskade med kommunikationsvanskeligheder, fx afasi og dysartri, og har du særlige faglige kompetencer indenfor feltet? Vi søger en audiologopæd til en fast stilling. Neurorehabilitering – Kbh tilbyder sammenhængende forløb til borgere med behov for rehabilitering på specialiseret niveau. Om Neurorehabilitering – Kbh Neurorehabilitering – Kbh er et kommunalt rehabiliteringstilbud til borgere i Københavns Kommune, der efter en erhvervet hjerneskade eller andre neurologiske sygdomme har behov for genoptræning og rehabilitering. Centret har to neurologiske døgnafdelinger, hvor der i alt er plads til 45 borgere og en ambulant afdeling, der årligt modtager ca. 1.000 ambulante forløb. Vi har borgere, der er visiteret til både avanceret og specialiseret forløb. På centret har vi fokus på borgerens aktive medvirken i rehabiliteringsforløbet og udvikling af den tværfaglige indsats i neurorehabilitering. Vi arbejder i tværfaglige...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Fuldtid
Københavns Kommune Neurorehabilitering - Kbh
Vi søger en ergoterapeut, som vil være tilknyttet vores døgnafdeling 2. sal. Vi arbejder i tværfaglige teams med sigte på rehabilitering af borgerens fysiske, kognitive, sproglige og sociale funktioner. Du er tilknyttet en fast afdeling, men vi arbejder på tværs af huset og hjælper hinanden. Neurorehabilitering – Kbh er Københavns Kommunes rehabiliteringscenter for borgere med erhvervet hjerneskade og er en del af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Centret har ca. 190 medarbejdere og ledere med forskellige tværfaglige baggrunde. Vi er et center i udvikling. Vores fokus er på borgernes og de pårørendes aktive medvirken i forløbet og i udviklingen af den tværfaglige indsats med sigte på rehabilitering af fysiske, kognitive, sproglige og sociale funktioner. Borgerne skal opleve, at de er centrum i eget forløb, således de kan bevare håb og tryghed på vej til en ny livssituation sammen med deres pårørende. Vi har både en ambulant afdeling og et døgntilbud. Neurorehabilitering – Kbh...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022