Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Horsens Kommune Center for Psykiatri og Socialt udsatte

Horsens Kommune Center for Psykiatri og Socialt udsatte Vesterled 3,8700Horsens,Danmark
Vikariatet er fra  1. marts til 31. august 2023 og er på 30-37 timer/uge. Vikarvagterne som timelønnet vikar aftales efter behov. Kildegade 52 er et midlertidigt døgntilbud i Horsens Kommune, Serviceloven § 107. Der er 18 toværelsers lejligheder samt stort fællesstue og møderum. I Kildegade 52 bor mennesker med psykiske udfordringer. Den grundlæggende tilgang er at det enkelte menneske kan udvikle sig og mestre eget liv, med fokus på en recovery- og rehabiliterende tilgang. Kerneopgaven er at bidrage til at forløse borgernes potentiale. Det betyder at vi støtter borgerne i, at leve et så selvstændigt, aktivt og værdifuldt liv som muligt, med minimeret behov for offentlig hjælp. Med udgangspunkt i deres individuelle behov, ønsker, drømme og mål. Vi forventer af dig: At du har uddannelse som social og sundhedsassistent, pædagog, ergoterapeut, socialrådgiver eller sygeplejerske. Som timelønnet vikar kan du også være under uddannelse inden for det pædagogiske eller sundhedsfaglige...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023