Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Guldborgsund Kommune Myndighed

Guldborgsund Kommune Myndighed
Socialrådgiver / socialformidler til Team Social i Guldborgsund Kommune Team social under Center for Socialområdet i Guldborgsund Kommune søger 2 visitatorer. Begge stillinger er faste stillinger og er til besættelse pr. 1. november 2022. Pr. 1. september 2022 er der sket en organisatorisk ændring i den tidligere Myndighed på socialområdet. Team social er sammen med team hjælpemidler speciel og en administrativ enhed fusioneret med Center for Familie og Forebyggelse. Et nyt udgangspunkt danner grundlag for, at vi genbesøger tidligere skabte erfaringer som kan være medvirkende til, at nye idéer opstår. Stillingerne der er til besættelse, er således i et team hvor der er mulighed for at vi sammen kan præge og skabe nyt. Team social, som vi aktuelt søger 2 visitatorer til, varetager sagsbehandling for voksne borgere med betydeligt nedsat funktionsniveau, bl.a. socialt udsatte, psykisk syge, udviklingshæmmede og fysisk handicappede. Borgerne er bosiddende både indenfor og udenfor...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Guldborgsund Kommune Myndighed
Terapeut til Team hjælpemidler Speciel i Guldborgsund Kommune Team hjælpemidler Speciel under Center for Socialområdet i Guldborgsund Kommune søger 1 sagsbehandlende terapeut. Stillingen er en fast stilling og er til besættelse pr. 1. november 2022 eller hurtigst muligt. Pr. 1. september 2022 er der sket en organisatorisk ændring i den tidligere Myndighed på socialområdet. Team hjælpemidler Speciel er sammen med team Social og en administrativ enhed fusioneret med Center for Familie og Forebyggelse. Et nyt udgangspunkt danner grundlag for, at vi genbesøger tidligere skabte erfaringer som kan være medvirkende til, at nye idéer opstår. Stillingen der er til besættelse, er således i et team hvor der er mulighed for at vi sammen kan præge og skabe nyt. Team hjælpemidler Speciel, som vi aktuelt søger 1 terapeut til er et nyt team som varetager sagsbehandling er specialiserede hjælpemidler samt den almene hjælpemiddelvisitation til borgere under 67 år. Du vil som sagsbehandler i team...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022