Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Region Midtjylland Socialmedicin og Rehabilitering

Region Midtjylland Socialmedicin og Rehabilitering
Vi søger en ny afdelingslægekollega, 37 timer/uge, der med sin lægefaglige viden og kompetencer samt en solid socialmedicinsk baggrund vil bidrage til vores afdelings forsatte drift og udvikling af socialmedicinske ydelser. Vi søger en kollega, der gerne vil tilbyde at tage et selvstændigt fagligt ansvar for en eller flere af afdelingens kerneydelser foruden interne funktioner som f. eks. vejledning af uddannelseslæger. Ansættelse i enten Århus eller Gødstrup afhængig af din bopæl. Faglig og organisatorisk profil Afdelingen, som er etableret i 2 afsnit i henholdsvis Regionshuset Århus og Regionshospitalet Gødstrup, betjener kommuner i hele Region Midtjylland med socialmedicinske ydelser. Vi er en tværfagligt bemandet afdeling, med en tværfagligt sammensat afdelingsledelse bestående af cheflægen og chefpsykologen. Ledelsesarbejdet udføres i et tæt samarbejde med en driftsledelse med specifikke faglige ledelsesopgaver for afdelingens kerneydelser. Der er i alt 110 medarbejdere i...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Region Midtjylland Socialmedicin og Rehabilitering
Kunne du tænke dig et arbejde i en travl, dynamisk og fagligt stærk afdeling, som arbejder tværfagligt og på baggrund af en bio-psyko-social helhedsforståelse? Da en af vores psykologer har søgt nye udfordringer, søger vi pr. 1.11.22 en ny psykologkollega til en fast stilling, 37 t/ugentligt til vores Gødstrup-afsnit. Faglig og organisatorisk profil Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering er en læge- og psykologfaglig ledet hospitalsafdeling under Regionshospitalet Gødstrup med 2 afsnit, henholdsvis ved Regionshospitalet Gødstrup og i Regionshuset Århus. I Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering er vi omkring 110 ansatte og betjener alle kommuner i Region Midtjylland med tværfaglige socialmedicinske og psykologiske ydelser. Vi er i 17 fastansatte psykologer, hvoraf flere har en specialistgrad. Desuden har vi en psykiater ansat på fuld tid. Vi leverer sundhedskoordinatorer til de kommunale rehabiliteringsteam og modtager borgere med nedsat funktionsevne, der er henvist fra...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Region Midtjylland Socialmedicin og Rehabilitering
Regionsklinikken, Klinik for Almen Medicin i Lemvig Sundhedshus, søger yngre læge som har interesse for det almen medicinske speciale og ønsker at prøve kræfter med at arbejde i en almen lægepraksis. Det drejer sig i udgangspunktet om en tidsbegrænset ansættelse på fuldtid, men der vil være mulighed for fleksibel arbejdstilrettelæggelse og en ansættelse på nedsat tid, dog minimum 2 dage pr. uge. Der vil i ansættelsen blive ydet grundig oplæring under kyndig supervision af klinikkens fastansatte speciallæger. Der vil være mulighed for at deltage i en netværksgruppe for yngre læger i området. Klinikken er i lighed med PLO-klinikker pålagt vagtforpligtigelse. Der er tilknyttet 2 vagtsæt til klinikken. Klinikken driver udviklingsaktivitet og i en mindre grad forskningsaktivitet, som det er helt frivilligt at deltage i. Desuden tilbyder vi udover almindeligt medico-teknisk udstyr også avanceret ultralydsscanning. Vi styrker det faglige fællesskab gennem interne møder som f.eks....
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Region Midtjylland Socialmedicin og Rehabilitering
Regionsklinikken, Klinik for Almen Medicin i Lemvig Sundhedshus, søger en almen medicinsk speciallæge til at indgå i varetagelsen af klinikkens daglige drift sammen med flere gode kolleger. Der er mulighed for fleksibel arbejdstilrettelæggelse og nedsat tid, men der forventes minimum to arbejdsdage ugentlig. Klinikken er i lighed med PLO-klinikker pålagt vagtforpligtigelse. Der er tilknyttet 2 vagtsæt til klinikken. Klinikken driver udviklingsaktivitet og i en mindre grad forskningsaktivitet, som det er helt frivilligt at deltage i. Desuden tilbyder vi udover almindeligt medico-teknisk udstyr også avanceret ultralydsscanning. Vi styrker det faglige fællesskab gennem interne møder som f.eks. personalemøder, undervisning og supervision. Organisatorisk er klinikken tilknyttet Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Regionshospitalet Gødstrup. Vi forsøger i vid udstrækning at tilgodese den enkeltes ønsker i forhold til arbejdstid, arbejdstilrettelæggelse samt arbejdets indhold....
Ansøgningsfrist:
31/10/2022