Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Region Midtjylland RP Midt Team for psykotiske lidelser Viborg

Region Midtjylland RP Midt Team for psykotiske lidelser Viborg
Regionspsykiatrien Midt Distriktssygeplejersken er en del af et tværfagligt team bestående af læge, sygeplejersker, psykolog og sekretærer. Teamets målgruppe er voksne med ADHD med comorbiditet f.eks. depression, misbrug, samt voksne autister med comorbiditet. Hovedopgaven er som primær behandler at afholde ambulante samtaler med patienter og eventuelt pårørende med primær fokus på: Vurdering af symptomer Psykoedukere ift. symptomer og behandling Varetage medicinsk behandling herunder at vurdere effekt og bivirkninger Kontinuerligt at tilrettelægge behandling vha. behandlingsplan i samarbejde med pt. og med forståelse for den organisatoriske ramme. Udover ambulante samtaler er der også netværksmøder med samarbejdspartnere samt pårørende-/familiesamtaler. Vi kan tilbyde: Et selvstændigt og inspirerende job. Et godt tværfagligt samarbejde i et velfungerende team. Supervision og uddannelsesaktiviteter. Komplekse sygeplejefaglige opgaver. Et godt arbejdsmiljø med humor og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022