Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ringkøbing-Skjern Kommune Kontanthjælp, Særlig indsats

Ringkøbing-Skjern Kommune Kontanthjælp, Særlig indsats
Kan du motivere og støtte unge med forskellige udfordringer af faglig, helbredsmæssig og/eller social karakter i at omsætte en drøm til start på den helt rette uddannelse eller job? Vi søger en job- og uddannelsesrådgiver for unge, som med den rette indsats og støtte forventes at kunne begynde på en uddannelse eller komme i job inden for en kortere eller længere tidsperiode. Stillingen er på 37 timer. Vores primære tilbud til målgruppen er fysisk forankret i Skolebyen i Skjern, hvor Jobcentret også har en satellit. Tilbuddene i Skolebyen er etableret og drives i et tæt tværfagligt samarbejde med UU Ringkøbing-Skjern og Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern. Afhængig af hvilken af målgrupperne du arbejder med, vil du nogle dage arbejde på satellitten, og også have en del kørsel til møder og samtaler med unge i andre tilbud. Stillingen indebærer en stor del administrativt arbejde, og vi forventer ligeledes, at du er deltagende i arbejdsgrupper og andre ad hoc arbejdsfora med...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022