Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Region Midtjylland BUA Psykiatrisk klinik for Spiseforstyrrelser

Region Midtjylland BUA Psykiatrisk klinik for Spiseforstyrrelser
Stilling på 37 timer/ugen til besættelse 1. november eller snarest derefter. Ambulatoriet for børn og unge er en del af BUA Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser (PKS BU), som er Aarhus Universitetshospitals specialafsnit med højt specialiseret funktion for behandling af anoreksi og bulimi. PKS er et afsnit i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling under psykiatrien i Region Midt. PKS varetager den ambulante, tværfaglige, hospitalsbaserede psykiatriske behandling af moderate til svære spiseforstyrrelser i regionen. I teamet udredes og behandles patienter under 18 år i henholdsvis Gødstrup og Skejby. Nærværende stilling er tilknyttet Skejby. Der er et tæt samarbejde med Sengeafsnit S3 for spiseforstyrrelser, pædiatrien i Region Midt, den øvrige børne- og ungdomspsykiatri samt kommunerne. Vi er et tværfagligt team bestående af læger, psykologer, distriktssygeplejersker, fysioterapeut, diætist, socialrådgiver, ergoterapeut, sekretærer og studerende fra forskellige faggrupper....
Ansøgningsfrist:
31/10/2022