Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Viborg Kommune Aflastning og Døgn

Viborg Kommune Aflastning og Døgn
Nattevagt til Rødehus og Nørresø Huset Da to af vores faste nattemedarbejdere har søgt nye udfordringer, søger vi nattevagter til Rødehus og Nørresø Huset Døgn og Aflastning består af tre afdelinger; Egeskovhus, Rødehus og Nørresø Huset Rødehus er et døgn- og aflastningstilbud for hjemmeboende børn og unge fra 0 – 18 år med autismespektrum forstyrrelser. Nørresø Huset er et døgntilbud for unge i alderen 10 – 18 år, som er anbragt på grund af sociale problematikker. Egeskovhus er et døgn- og aflastningstilbud for udviklingshæmmede børn og unge fra 0 – 18 år. Alle huse følger en 12 ugers vagtplan og det skal forventes, at der udover nattevagter kan være enkelte morgen- og aftenvagter. Vi arbejder på tværs af organisationen og derfor vil det også skulle forventes, at man med enkelte vagter hjælper ind på de andre afdelinger Rødehus er normeret til 7 pladser på døgn og 6 fuldtidspladser på aflastningen. Børnene har forskellige forudsætninger i livet, men fælles for dem alle er...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022