Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Godrum Gruppen S/I

Godrum Gruppen S/I Hedevej 2B,7362Hampen,Danmark
Så er du måske vores nye kollega på Landlyst? Landlyst er en skøn lille bo-enhed for i alt 7 socialt udsatte voksne beboere med aktiv alkohol- eller hashmisbrug, der ofte kun kan forventes stabiliseret. Beboerne har ofte en adfærd, der gør, at vedkommende har svært ved at indgå i almindelige sociale sammenhænge. De kan også have fysiske/psykiske funktionsnedsættelser, dog ikke større end at der er tale om en væsentlig grad af selvhjulpenhed ved indskrivningen. Underliggende kriterier for indflytning på Landlyst er, at behandlingsmulighederne i forhold til misbruget, vurderes at være udtømte og at vedkommende ikke kan klare sig i eget hjem med almindelig bostøtte. På Landlyst tilbydes eget hjem, tæt på natur med mark og skov lige i nærheden, men i botilbuddets regi med §85 bostøtte 24/7/365. Det er almene ældrevenlige boliger, hvor beboerne deler fællesarealer inde og ude med 6 andre beboere. Læs mere om Landlyst på vores hjemmeside: GodrumGruppen.dk På Landlyst bliver du en del af...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023