Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Aabenraa Kommune

Fuldtid
Aabenraa Kommune
Har du lyst til at udvikle dig i dit job? Ser du en udfordring i at udvikle og fastholde kvalitetsniveauet i Hjemmeplejen sammen med dine kolleger ved at inddrage IT på helt nye måder og arbejde forebyggende? Så er det måske dig, vi søger til dagvagt i Hjemmeplejen distrikt Rødekro. Om Hjemmeplejen I Hjemmeplejen arbejder vi rehabiliterende med at hjælpe borgeren til at skabe det gode liv ud fra værdierne sundhed, mestring og fælleskabelse. Borgerens behov er udgangspunktet, når vi går i dialog og samarbejder om en professionel faglig indsats. I Hjemmeplejen arbejder vi med, at læring, kvalitetsudvikling og kvalitetssikring er en integreret del af vores organisationskultur. For tiden arbejder vi med opbygning af en struktur, så vi kan løse de sygeplejeopgaver, som bliver overdraget fra sygeplejen til hjemmeplejen. Desuden arbejder vi intensivt med forebyggelse gennem tidlig opsporing af begyndende sygdom (TOBS), som er en overbygning på projektet ’I sikre hænder’, ude i de...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Aabenraa Kommune
Har du lyst til at yde en faglig professionel indsats for vores borgere i samarbejde med dine kolleger og løbende udvikle dig i dit job? Er du positiv og omsorgsfuld i mødet med borgeren - hvad enten du møder borgeren fysisk eller gennem en skærm? Så er det måske dig, vi søger til dagvagt i Hjemmeplejen distrikt Rødekro. Om hjemmeplejen I Hjemmeplejen arbejder vi rehabiliterende med at hjælpe borgeren til at skabe det gode liv ud fra værdierne sundhed, mestring og fælleskabelse. Borgerens behov er udgangspunktet, når vi går i dialog og samarbejder om en professionel faglig indsats. I Hjemmeplejen arbejder vi med, at læring, kvalitetsudvikling og kvalitetssikring er en integreret del af vores organisationskultur. I distriktet har vi borgere i hele den gamle Rødekro kommune, hvorfor det er en fordel at have kørekort. Dine opgaver Du kommer til at indgå i et team med både SOSU-hjælpere og -assistenter. Som SOSU-hjælper får du til opgave at yde pleje og praktisk hjælp ud fra den...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Aabenraa Kommune
Hjemmeplejen i Aabenraa Kommune er i vækst, og i fremtiden får vi flere spændende uddeligerede ydelser fra sygeplejen. Vi har derfor brug for endnu en dygtig assistent til vores team. Stillingen er i dagvagt, og i Felsted gruppen afprøver vi et projekt som giver mulighed for at vælge vagt hver 2 eller 3 weekend. Lidt om os I hjemmeplejen møder vi borgeren med en vision om det gode liv ud fra værdierne sundhed, mestring og fælleskabelse. Vores faglige tilgang er funderet i den rehabiliterende tanke og vi arbejder med kvalitets udvikling og kvalitetssikring for at sikre at vi har de rigtige kompetancer til de forskellige opgaver. Vi forventer, at du er uddannet social- og sundhedsaasistent ser på mennesket som en helhed kan se udfordringen i at arbejde med komplekse borgerforløb efter fx udskrivelse fra sygehus kan arbejde med uddelegerede sygeplejeopgaver hos borgere i eget hjem såsom medicin doseringer, stomipleje, sondeernæring, insulin, sår osv. vil være kaptajn eller...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Aabenraa Kommune
Har du lyst til at yde en faglig professionel indsats for vores borgere i samarbejde med dine kolleger og løbende udvikle dig i dit job? Er du positiv og omsorgsfuld i mødet med borgeren ? Så er det måske dig, vi søger til nattevagt i Hjemmeplejen. Om hjemmeplejen I Hjemmeplejen arbejder vi rehabiliterende med at hjælpe borgeren til at skabe det gode liv ud fra værdierne sundhed, mestring og fælleskabelse. Borgerens behov er udgangspunktet, når vi går i dialog og samarbejder om en professionel faglig indsats. I Hjemmeplejen arbejder vi med, at læring, kvalitetsudvikling og kvalitetssikring er en integreret del af vores organisationskultur. Dine opgaver Du kommer til at indgå i et team med både SOSU-hjælpere og -assistenter. Som SOSU-hjælper får du til opgave, at yde pleje og praktisk hjælp ud fra den rehabiliterende tanke. Herunder at motivere borgeren til at udvikle, vedligeholde og bevare hverdagsfærdigheder gennem aktivitet og træning at observere borgerne i forhold til...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022