Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Københavns Kommune Hjemmeplejen Amager

Fuldtid
Københavns Kommune Hjemmeplejen Amager
Vil du arbejde med hjemmesygepleje i tværfagligt og selvplanlæggende team, og er du uddannet sygeplejerske? Så se lige her! Hjemmeplejen Amager har "sluppet hjemmeplejen fri" i et flerårigt eksperiment, hvor vi inddrager borgeren p å nye m å der i den daglige opgavel ø sning for at ø ge borgerens livskvalitet. Eksperimentet arbejder med stor fleksibilitet, da vi starter hvert besøg hos borgerne med at spørge: Hvordan har du det, og hvad har du brug for i dag? og tilrettelægger dagens besøg hos borger med udgangspunkt i det. I ”Slip hjemmeplejen fri” afprøver vi nye arbejdsformer, hvor de tværfaglige teams er både selvplanlæggende og selvvisiterende af både servicelov og sundhedslovsydelser. Samtidig å bner vi tryghedsboliger i 2023, som er for æ ldre borgere, der oplever ensomhed. Her vil du ligeledes få en fremtrædende rolle, da vi i eksperimentet ønsker at bygge bro mellem borgerne i tryghedsboligerne, de øvrige beboere i Sundparken og civilsamfundet. De...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022