Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Furesø Kommune Kompetencecentret (KIL)

Furesø Kommune Kompetencecentret (KIL)
Er du nyuddannet, eller har du mange års erfaring som psykolog i PPR eller andet regi? Har du lyst til at arbejde i en PPR-funktion, som er en del af et større kompetencecenter, så skal du søge en af de ledige stillinger i Furesø. Vi søger t- uddannede psykologer til opgaver primært i tilknytning til almenundervisningen på vores folkeskoler. De t- stillinger er til fastansættelse, som udgangspunkt på mellem 30-37 timer og ønskes besat senest 1. december 2022. Ved interesse kan en del af porteføljen indeholde opgaver i visitationsudvalg for folkeskolens specialundervisning, rådgivning ift. visitationssager. koordinere skoleplaceringsproces, afsøge pladser i specialundervisningstilbud samt opfølgende dialog med forældre og skoler. Psykologerne varetager en bred vifte af opgaver på skoleområdet, og løsninger skaber vi i tæt samarbejde med andre faggrupper på tværs af organisationen. Vi yder praksisnær rådgivning, vejledning og supervision til ledelser, lærere, pædagoger, forældre...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022