Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Antons Hus

Antons Hus
Vi søger en sygeplejerske til at blive en del af Antons Hus’ tværprofessionelle medarbejdergruppe. Vi har to aflastningshuse og 3 bosteder. Børn og unge, der bor hjemme, kan komme i aflastning 3 til 15 døgn om måneden på vores aflastningsinstitutioner, hvor de passes i små grupper. På bostederne bor børnene fast hele året. Målgruppen er forskelligartet, alle børn/unge har betydelig og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. De skal have hjælp til mange dagligdagsgøremål som for eksempel bleskift og bad, hjælp til og i aktiviteter, hjælp til at lege og hjælp til samvær med andre børn og voksne. Børnene/de unge er aldersmæssigt mellem 4 og 20 år. Nogle børn har udadreagerende og selvskadende adfærd. Alle faste medarbejdere arbejder hver anden weekend. Alle medarbejderes vagtplan er blandede døgnvagter, morgen-, aften- og heldagsvagter. Der er medarbejdere på arbejde i alle skoleferier og helligdage. Som sygeplejerske i vores tværfaglige team, vil der ligge flere vagter i...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022