Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Københavns Kommune Visitation Syd

Fuldtid
Københavns Kommune Visitation Syd
Vil du være en del af en spændende omstilling af myndighedsområdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune? Og vil du være med til at sikre, at alle borgere får den rette hjælp på det rette tidspunkt i sammenhængende og koordinerede forløb? Vi søger en sygeplejevisitator til en fast stilling og en sygeplejevisitator til et vikariat i områdevisitation Syd i afdelingen Borgerindgang – Råd og Vejledning, som er en bydækkende funktion for hele København. Borgerindgang – Råd og Vejledning er indgangen for alle nye borgere og pårørende, almen praksis, speciallæger og hospitalsafdelinger mfl., der har behov for service- og eller sundhedslovsydelser. Medarbejderne i afdelingen yder råd og vejledning til borgere og pårørende og sikrer, at borgere med behov for yderligere udredning og/eller støtte tilknyttes rette myndighedsafdeling i henholdsvis afdeling for Støtte og Koordinering eller afdeling for Udredning og Rehabilitering. Vi yder rådgivning inden for både service- og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022