Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Københavns Kommune Orienten

Fuldtid
Københavns Kommune Orienten Århusgade 169,2150Vejle,Danmark
Botilbuddet Orienten er en del af Center for Unge og Midlertidig Botilbud (CUMB), som er et af de specialiserede centre i Københavns Kommunes Socialpsykiatri. Vi søger fra den 1. marts 2023 en kontaktperson med enten social- eller sundhedsfaglig baggrund. Orienten et midlertidigt botilbud efter Serviceloven §107 som ligger i Nordhavn-kvarteret og er et opgangsfællesskab for 11 sårbare unge i alderen 18-35 år. Alle de unges liv er præget af psykosociale problemstillinger, og nogle af de unge, har også et forbrug af forskellige rusmidler. Vores udgangspunkt er recovery og rehabilitering, og vi arbejder ud fra at kunne skabe en ramme, der kan rumme de unges udfordringer, og samtidigt understøtte den enkeltes udvikling. De unge har forskellige individuelle problematikker, men fælles for dem alle er, at de hver især har ressourcer, som vi skal være med til at støtte op om. Vi har en ligeværdig tilgang til de unge, og vi opfatter relationen, som en afgørende forudsætning for at kunne...
Ansøgningsfrist:
05/02/2023