Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Region Midtjylland Lungesygdomme

Region Midtjylland Lungesygdomme
Lungesygdomme Klinik søger to sygeplejersker på 37 timer til henholdsvis en fast stilling og til et vikariat af 1/2 års varighed. Stillingerne ønskes besat pr. 1. oktober 2022 eller efter aftale. Lungesygdomme Klinik er en specialafdeling inden for lungesygdomme og allergologi. Klinikken er opdelt i fire områder Allergi Center AUH: Herunder astma, allergiudredning og respirationsfysiologiske undersøgelser Center for Sjældne Lungesygdomme: Herunder interstitielle lungesygdomme og Vestdansk Center for lungetransplantation Klinik for Almene Lungesygdomme: Herunder tuberkulose og andre lungeinfektioner Klinik for Lungekræftudredning. Den faste stilling vil overvejende blive tilknyttet Center for Sjældne Lungesygdomme. Afsnittet består af et velfungerende team som primært modtager elektive specialepatienter fra hele Vestdanmark til vurdering og udredning til lungetransplantation samt udredning og behandling af patienter med sjældne (interstitielle) lungesygdomme. Arbejdsopgaverne...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Region Midtjylland Lungesygdomme
Vores kollega i KOL- og Lungeinfektionsklinikken vil videreuddanne sig, og vi søger derfor en lægesekretær i hendes stilling snarest eller 1. oktober 2022. Du får del i alle lægesekretæropgaver i afsnittet; indkaldelse af patienter, booking og koordinering af undersøgelser, håndtering af konferencer, journalskrivning og registrering, telefonbetjening m.m. Alle opgaver løses i et tæt tværfagligt samarbejde med fokus på det gode patientforløb. KOL-klinikken er veletableret og har fungeret i flere år. Her behandler vi patienter med KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom). Udover det tværfaglige samarbejde i KOL-klinikken, er der et nært tilhørsforhold til vores sengeafsnit, hvilket betyder at der er opgaver på tværs af klinik og sengeafsnit, som du vil indgå i et samarbejde om. Vi er i gang med at omlægge patientforløb og udvide KOL-klinikken, der bliver til KOL- og Lungeinfektionsklinikken. I forbindelse med denne omorganisering, får du mulighed for at byde ind med netop dine...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022