Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Allerød Kommune Plejecenter Engholm

Allerød Kommune Plejecenter Engholm
En af vores kolleger har valgt at starte i en nattevagtsstilling på Engholm, og derfor søger vi en ny kollega, der har lyst til at være en del af vores aftenvagtsgruppe. Udover at vi er engageret, fagligt kompetente og finder medinddragelse af vores beboere og pårørende vigtig, er vores arbejdsmiljø også vigtigt. Vi er gode til at give rum til hinanden, grine sammen med vores beboere og ikke mindst hinanden, og til at samarbejde på tværs af vagtlagene. Det er vigtigt, at vi trives, når vi er på arbejde, da det gør en forskel i beboernes oplevelse af deres dagligdag. Vi søger en SSH med tiltrædelse senest 1. november 2022 eller efter aftale. Stillingen er på 30 timer pr. uge. Arbejdstiden ligger i fast aftenvagt i et 5-2 rul med arbejde hver 2. weekend. Mødetiden er kl. 15.00 - 23.00. Plejecenter Engholm er et af Allerød Kommunes i alt 5 plejecentre og danner rammen for 45 somatiske plejeboliger, der er opdelt i 3 grupper med 15 boliger i hver. Vi deler hus med Hjemmeplejen, De...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022