Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Københavns Kommune Guldbergs Have Hjemmepleje

Fuldtid
Københavns Kommune Guldbergs Have Hjemmepleje
Vi er selvvisiterende sygeplejersker, der eksperimenterer med fremtidens sygeplejeløsninger i selvstyrende teams – her er højt til loftet og ikke to dage er ens. Arbejdstid er vagtfri. Guldbergs Have er et integreret hjemmepleje- og hjemmesygeplejetilbud, hvor vi eksperimenterer med nye radikale løsninger til fremtidens kommunale sundhedsvæsen i København. Vores mål er at skabe brugbare praksiserfaringer med ny arbejdsorganisering, relationel koordinering på tværs af professioner, nye ydelser til borgerne, nye ansvarsområder for sygeplejersker og anvendelse af ny teknologi. Alt sammen praksisviden skabt i eksperimenter, der efterfølgende skal hjælpe til at øge livskvaliteten for Københavns plejekrævende borgere og samtidig højne arbejdsglæden og trivslen for medarbejdere. Vi er en etableret tværfaglig gruppe på 30 medarbejdere bestående af sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter og pædagoger. Lige nu mangler vi...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022