Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Region Midtjylland Neurologi

Region Midtjylland Neurologi
Vi søger en sygeplejerske, der ønsker at specialisere sig inden for det neurologiske område, hvorfor en stilling som sygeplejerske ved Hospitalsenhed Midt, Neurologi, Neurologisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. november 2022. Stillingen er en fast stilling på fuldtid = 37 timer pr. uge og weekendvagt hver 3. weekend. Stillingen vil være dagvagter og aftenvagter eller dagvagter og nattevagter. Neurologi er et fantastisk speciale med uendelig store udviklingsmuligheder såvel fagligt som personligt i et tæt tværfagligt miljø. Om stillingerne Har du lyst til en hverdag med både akut sygepleje og tværfaglige/tværsektorielle patientforløb. Neurologisk Afsnit er en akutafdeling med et stort flow og kort indlæggelsestid på gennemsnitlig 4 dage. Neurologisk Afsnit har 11 senge inden for klassisk neurologi og 4 senge til neurorehabilitering på hovedfunktionsniveau af apopleksipatienter, der har medicinske problemstillinger efter akut apopleksi....
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Region Midtjylland Neurologi
Er du vores nye kollega? En stilling som afdelingslæge ved Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) er ledig til besættelse pr. 1. november 2022 eller efter aftale. Stillingen er vagtfri 37 timer/uge. VCR varetager rehabilitering af patienter med traumatiske og sygdomsbetingede rygmarvsskader. VCR har høj specialiseret funktion indenfor rehabilitering, og er et af to centre i Danmark udpeget af Sundhedsstyrelsen til at varetage denne vigtige opgave. Som afdelingslæge på VCR vil du indgå i et tværfagligt team omkring indlagte patienter og være patientansvarlig for en mindre gruppe af disse. Opgaverne omkring patienterne løses i tæt samarbejde med plejepersonale, fysio- og ergoterapeuter, psykologer og socialrådgivere. Du vil ligeledes se patienter til kontrol i ambulatoriet.  Flere lægefaglige specialer indgår i VCR´s lægegruppe, hvilket vi ser som en stor styrke, idet vores patienter har forskellige former for funktionsnedsættelse, udfordringer og komorbiditet. Vi søger en læge,...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022