Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Region Midtjylland Afdeling for Psykoser

Region Midtjylland Afdeling for Psykoser
Afdeling for Psykoser ved Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien i Skejby søger reservelæger i uklassificerede stilling pr. 1. november 2022 eller efter aftale. Stillingerne er af 1 års varighed. Afdeling for Psykoser varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for det skizofrene og psykotiske område samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. Afdelingen har regionsfunktion. Afdeling for Psykoser omfatter fire sengeafsnit med i alt 88 sengepladser, hvoraf tre sengepladser anvendes til patientstyrede indlæggelser. Afdelingen har endvidere to ambulante enheder og en forskningsenhed. Du vil indgå i et lægeteam i tilknytning til sengeafsnittene eller til klinikkerne. Du indgår endvidere i vagtlaget på AUH Psykiatrien med ca 9 vagter på 18 uger (bagvagter) evt ca 14 dagvagter og 14 nattevagter over 19 uger (forvagter). Vi søger især læger, som har erfaring...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022