Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Horsens Kommune Sundhed og Ældre

Horsens Kommune Sundhed og Ældre
Ansøgningsfrist: 26. september 2022 Er du interesseret i SSA uddannelsen? Er du fyldt 25 år? Er du bosiddende i Horsens Kommune? Nu er det muligt at søge et sammenhængende Grundforløb 2 og Social- og sundhedsassistentuddannelsen Horsens Kommune søger elever fra 25 år og op efter - elever som er bosiddende i Horsens Kommune -  til et sammenhængende Grundforløb 2 og Social- og sundhedsassistentuddannelsen med start august 2022. Grundforløbet varer op til 20 uger og efterfølges af SSA hoved forløbet. Hoved forløbet varer 2 år og 9 måneder og 3 uger. Elevstillingen er på 37 timer pr. uge. Hele uddannelsesforløbet er med løn. Uddannelsen til social- og sundhedsassistent veksler mellem teori og praktik. Teoriperioderne foregår på Social- og Sundhedsskolen i Fredericia/Vejle/Horsens. Praktikkerne foregår på et af kommunens plejecentre, i hjemmeplejen, i socialpsykiatrien eller demensområdet og på sygehuse. Uddannelsen retter sig mod et arbejde i kommunerne, i psykiatrien og på...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Horsens Kommune Sundhed og Ældre
Brænder du for at spotte ressourcer, skabe trygge relationer og sammen med borgeren finde en meningsfuld vej frem? Kan du medvirke til at sikre høj kvalitet, tværfaglighed og en helhedsorienteret tilgang til seniorer og særligt udsatte grupper – så er du lige præcis den kollega, vi har brug for. Hvem er vi? Vi er et team på 7 forebyggende medarbejdere under området for aktivitet, forebyggelse, mad og måltid. Hos os er forebyggelse og sundhedsfremme kerneopgaven. Vi er en afdeling med et godt fællesskab, hvor vi hjælper hinanden både fagligt og kollegialt. Vi har et tæt samarbejde med vores sociale rehabiliteringsteam Skiftesporet. Opgaver som forebyggende medarbejder: Som forebyggende medarbejdere arbejder vi ud fra servicelovens §79 a om Forebyggende Hjemmebesøg. Formålet med besøgene er at styrke og bevare de ressourcer borgerne har, og dermed give dem de bedste muligheder for et selvstændigt liv med mental sundhed, trivsel og god funktionsevne så længe som muligt. Vi...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Horsens Kommune Sundhed og Ældre
Ans øgningsfrist:  26. september 2022 Sundhed og Omsorg i Horsens Kommune søger social- og sundhedsassistentelever til det hold, der starter i Uge 3 2023 , for dig der har et Grundforløb 2 (GF2) Uddannelsen varer 2 år, 10 måneder. uge 31 2023 , for dig der har en Social- og Sundhedshjælperuddannelse Uddannelsen varer 2 år, 4 måneder. Adgangskrav: Du skal have bestået grundforløb 2 (efter august 2017) At du er uddannet social- og sundhedshjælper samt at følgende fag er bestået: dansk på D niveau og naturfag på E niveau Du skal have et bevis på både brandbekæmpelse kursus og et førstehjælpsbevis på mellemniveau 12 timer – der vil på SSA uddannelsen blive givet et fornyelses kursus i førstehjælp. Hvordan kommer du i gang? Uddannelsen er en vekseluddannelse med 4 skoleperioder og 3 praktikperioder. Praktikken består af tre praktikperioder, som foregår på et plejecenter, hjemmeplejen, i psykiatrien/demensafsnit og i på sygehuset. I praktikken får du forskellige og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Horsens Kommune Sundhed og Ældre
Ans øgningsfrist:  26. september 2022 Sundhed og Omsorg i Horsens Kommune søger social- og sundhedshjælperelever til det hold, der starter i uge 3 - 2023. Adgangskrav: Du skal have bestået grundforløb 2 (efter august 2015 - retning 'Social- og Sundhedsuddannelsen) – hvor du har Dansk på D-niveau og Naturfag på E-niveau) Du både har brandbekæmpelseskursus på 3 timer og et førstehjælpsbevis på mellemniveau på 12 timer. Hvordan kommer du i gang? Uddannelsen veksler mellem teoriundervisning på skole og praktikarbejde dels hos borgere på plejecenter og dels hos hjemmeboende borgere. Når du skal levere ydelser til hjemmeboende borgere, foregår det ved transport på cykel. Elevstillingen er på 37 timer ugentlig og du vil komme til at arbejde både weekender, helligdage og aften. Læs mere på Horsens Kommunes hjemmeside www.horsenskom.dk Der vil i udvælgelsen blive lagt vægt p å at du: Er uddannelsesparat og klar til at deltage aktivt i dit uddannelsesforløb Har lyst til at...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022