Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Region Midtjylland Medicinsk sengeafsnit A

Region Midtjylland Medicinsk sengeafsnit A
Vi tilbyder en spændende delestilling, hvor du både vil varetage den akutte og kroniske behandling ved den diabetiske patient. Det er en fast stilling med arbejde hver 4. weekend, 3-5 aftenvagter på 4 uger og 37 timer/ugen eller andet efter aftale. Du vil skifte mellem sengeafsnit og klinikken, med 2 sammenhængende uger hvert sted. Det er derved dig, som har den første kontakt med vores diabetiske patient ved den akutte indlæggelse, for derefter have mulighed for at være en del af den kroniske behandling i vores klinik efterfølgende. I klinikken er der flere funktioner/opgaver – så dagene er ikke ens. Selvstændige sygeplejerskesamtaler med diabetespatienten, hvor vi som sygeplejerske er dem, der primært regulerer i diabetesbehandlingen på uddelegeret ansvar fra lægerne. Tage retina-foto med henblik på at se om der er forandringer og senkompliktationer i øjet. Sygeplejeprogrammer, hvor vi følger op på planer efter lægesamtaler og vejleder i diverse undersøgelser, planer og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022