Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Silkeborg Kommune Marienlund

Silkeborg Kommune Marienlund
Vi søger tre pædagoger/pædagogiske assistenter til Botilbuddet Marienlund fra 1. oktober 2022 eller snarest derefter. Stillingerne er til fastansættelse på 30 timer om ugen, med blandede dag- og aftenvagter og med arbejde hver 2. weekend. Dette giver flere hverdags fridage. Vi søger en Pædagoger/Pædagogiskassistenter der har lyst og interesse til at arbejde indenfor voksenhandicap. Vi har et stort fokus på vurdering af borgernes funktionsevne, fastholdelse af færdigheder, og tilpasning af støtte og hjælpemidler i forhold til både borgerens ADL, samt medarbejdernes arbejdsmiljø. Botilbuddet Marienlund er et botilbud for voksne udviklingshæmmede borgere i alderen 20-85 år, med betydelig og varig nedsat funktionsevne. Vi arbejder med borgeren i centrum og vægter faglighed, værdighed og engagement, så botilbuddet er et godt sted at komme, bo og arbejde. Der anvendes KRAP som socialfaglig tilgang. Vi har fokus på at borgerne har mest mulig indflydelse på eget liv, og vi støtter og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022