Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Københavns Kommune Center for Rehabilitering og Akutpleje - Bystævneparken Afdeling H3

Fuldtid
Københavns Kommune Center for Rehabilitering og Akutpleje - Bystævneparken Afdeling H3
Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter se her! Rehabilitering er både udviklende, spændende, udfordrende og måske lige noget for dig! Vi udvider og opnormerer og søger derfor flere dygtige kollegaer til vores i forvejen stærke team! Vi hedder Center for Rehabilitering og Akutpleje. Vi har matrikel i Valby og Brønshøj, og det er i Brønshøj, vi udvider med flere senge, og her skal du arbejde. Hvis ikke du allerede har erfaring med rehabilitering, har du nu muligheden for at erfare, hvor alsidigt og fagligt udfordrende et speciale, det er. Vi har en blandet personalesammensætning, som gør, at vi hver dag yder en stærk faglig indsats til alle vores borgere. Vores fokusområde er det gode borgerforløb, uagtet hvilken afdeling, speciale eller matrikel vi er på, og sammen løser vi opgaven. Ingen kan gøre det alene, sammen kan vi lykkes! Vi samarbejder tæt i hverdagen for at tilgodese de mange behov hver enkelt borger har, og vi sætter krav til hinanden omkring høj standard for...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022
Deltid
Københavns Kommune Center for Rehabilitering og Akutpleje - Bystævneparken Afdeling H3
Vil du være en del af et tværfagligt team, som hver dag, året rundt, samarbejder intensivt om at hjælpe mennesker til igen at leve det liv, de kender? Hvem er vi? Bystævneparken er fordelt på fire afdelinger og tilbyder midlertidigt rehabiliterende d ø gnophold . Vi har korte intensive rehabiliterende forløb og modtager borgere fra medicinske og kirurgiske afdelinger og fra eget hjem. På afdelingen er vi sygeplejersker samt ergo- og fysioterapeuter, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Vi arbejder tværfagligt og afstemmer og finindstiller i fællesskab den individuelle plan for hver enkelt borger, gerne med medinddragelse af de pårørende. Sammen er det vores fornemmeste opgave at bevare, udvikle og genetablere tidligere og nyopståede funktionsevnenedsættelser p å en m å de , hvor den enkelte genvinder st ø rst mulig selvstændighed, ligeværdighed og meningsfuldhed i hverdagslivet. Vi tilbyder højt fagligt niveau ligeværdighed og...
Ansøgningsfrist:
31/10/2022